Blikvangers van 24/10 tot en met 30/10/2022

Machteld Kaesemans

De week begon spectaculair met op maandag niet minder dan 5 vale gierzwaluwen doortrekkend langs de kust. Ook de volgende dagen regelmatig enkele exemplaren in de kustregio gemeld. De bonte kraai verbleef ook nog de ganse week aan de Oostdam.

Op dinsdag opnieuw een topper: kleine spotvogel te Zeebrugge. De vogel liet zich tot in het weekend door vele tientallen vogelaars bekijken en in de onmiddellijke omgeving werd regelmatig Bladkoning, Siberische tjiftjaf en Europese kanarie gemeld.

We noteerden een derde spetter op vrijdag met een Humes bladkoning aan Strand Westdam!

Op zaterdag opnieuw Kleine spotvogel en Vale Gierzwaluw in Zeebrugge

Door het zachte weer laat de aankomst van grote groepen wintergasten nog wat op zich wachten en zijn Buidelmees, Roek, Appelvink, Roodhalsgans, Bruine boszanger en late Krombekstrandlopers zeker nog het vermelden waard.

Bekijken jullie aandachtig de waarnemingen van deze week en jullie zullen zeker nog meerdere soorten kunnen bewonderen!

Vale Gierzwaluw
© Jan Baert

Siberische Tjiftjaf / Humes Bladkoning

© Johan Buckens

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 381  vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3612  waarnemingen ingevoerd en 188 soorten. 

Buidelmees

© Filip De Ruwe

VOGELLIJST:

Roodhalsgans, Roodkeelduiker, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Vale gierzwaluw, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Havik, Roodpootvalk, Smelleken, Slechtvalk, Waterral,  Bokje, IJslandse grutto, Kleine strandloper, Krombekstrandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Middelste jager, Kleine jager, Kerkuil, Bosuil, Velduil,  Kleine bonte specht, Zwarte specht,  Roek, Bonte kraai, Buidelmees, Baardman,  Boomleeuwerik, Strandleeuwerik, Cetti’s zanger, Kleine spotvogel, Graszanger, Bruine boszanger, Siberische tjiftjaf, Bladkoning, Beflijster, Grote pieper, Waterpieper, Europese kanarie,  Kleine Barmsijs, Kruisbek, Appelvink, IJsgors, Sneeuwgors.

Bruine Boszanger

© Johan Buckens

Bovenste foto: Kleine Spotvogel:© Filip De Ruwe

Machteld Kaesemans  1/11/2022