Resultaten watervogeltelling maart 2020

Marc De Ceuninck

 

In totaal  telden we in maart nog  19534 watervogels (excl. wilde ganzen en meeuwen), verdeeld over 51 soorten. Dit is een relatief normale slottelling van het seizoen.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in maart  als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 5204
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 1455
3 Bunkerweiden VLISSEGEM 942
4 Poldercomplex Damme West DAMME 868
5 Het Zwin KNOKKE-HEIST 841

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dezelfde als de vorige jaren.

1 Smient 5293
2 Wilde Eend 2327
3 Wulp 1783
4 Meerkoet 1312
5 Wintertaling 1150

 

Er werden geen duikers opgemerkt, bij de fuutachtigen  allemaal  vrij normale aantallen.

Ook voor de aalscholvers ( 409 ex ) alles vrij normaal.

Er zaten eerder veel kleine zilverreigers ( 17 ex ) en lepelaars ( 8 ex ).  Voor grote zilverreiger ( 30 ex ) en blauwe reiger ( 119 ex ) zaten we op recordhoogtes voor de maand maart. We hadden ook 3 koereigers in Uitkerke, altijd leuk.  

Bij de zwanen  telden we enkel knobbelzwanen. De 2 kleine Canadese ganzen op de Gentse Vaart krijgen zeker een vermelding mee.

De uitschieter bij de eenden blijft ongetwijfeld de 6 toppereenden op de Hoge Dijken te Roksem.

De meeste andere eenden halen vrij normale aantallen. Pijlstaart scoort hoog met 126 ex en tafeleend laag met slechts 36 ex. We telden ook reeds een mooi aantal zomertalingen ( 11 ex ) .

 

Bij de steltlopers relatieve topaantallen voor kluut ( 290 ex) en bonte strandloper ( 218 ex) , voor het grootste deel in het Zwin te Knokke. Zoals meestal in maart waren ook reeds heel wat grutto’s ( 490 ex ) in de regio. Verder geen echte uitschieters bij de steltlopers . Nog enkele leuke waarnemingen en aantallen: 19 bontbekplevieren, 3 kanoet , 15 zwarte ruiters, 200 tureluurs, ( amper ) 8 kemphanen…… en  slechts 2 witgat.

 

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen:  wvgls- maart 2020