Blikvangers van 29/06 tot 5/07/2020

Machteld Kaesemans

Geen spetters deze week! We zitten wel nog in het broedseizoen en het uitvliegen van de jonge vogels.

Hierbij wil ik het graag hebben over de Zwaluwen. De Oeverzwaluw doet het blijkbaar goed dit jaar, in het Havengebied van Antwerpen werken Natuurpunt en het havenbedrijf samen om deze kwetsbare soort te beschermen. “Dat is een succes want een oeverzwaluwkolonie met 950 nestgangen is de grootste kolonie van deze  soort in België”.  Ook bij ons aan de Achterhaven – Zeekanaal noord werden er 201 nesten geteld. Of het aantal broedende Boeren-en Huiszwaluwen vooruit gaat weten we nog niet. Het is steeds leuk deze rakkers buitelingen te zien maken op een mooie zomeravond zoekend naar insecten!

We zagen ook nog een mooie groep Kanoeten in de Zwinvlakte  en een zeldzame Eider in Blankenberge. In de Voorhaven van Zeebrugge werden een 750 Grote Stern geteld en op de Zwinvlakte rond de 350. Om af te sluiten vermeld ik nog graag de Boomvalk en enkele IJslandse Grutto’s en  Grutto’s.

Bekijken jullie nog even de onderstaande link om alle vogels van deze week te kennen.

Groetjes van Machteld.

Boerenzwaluw / Huiszwaluw

© Marnix Vyncke / © Willy Missinne 

Nesten van Oeverzwaluw

© Rik Vande Kerchove

WAARNEMERS:

A.Devriendt, Albert Neyt, Ann Dumoulin, Annie Dewulf, Anny Anselin, Anthony Hollebeke, Anthony Maes, Antoine Cornelis, Antoine De Brouwer, Anton Cnudde, Bart Duthoit, Bart Heirweg, Bart Lambert, Bart Reckelbus, Bart Verstraete, Beheerovereenkomsten Vlm Regio West, Bjorn Longueville, Brecht Vanoverbeke, Bregt Desmet, Catherine Priem, Christine Petras, Deseure Noel, Desmedt Ronny, Dhaluin, Pieter, Dirk Pottier, Dirk Vanpaemel, Dirk Vercoutter, Dominique Demeulemeester, Dominique Verbeke, Dries Candaele, Els, Emile Kimman, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Derous, Fernand Van Ginderen, Filip De Ruwe, Fons De Wispelaere, Fournier Sabine, Francis Minnebo, Frank De Scheemaeker, Frank Schaffler, Fre D B , Gabriel Vanhulle, Gregory Mortier, Guido Orbie, Guido Rappé, Guillaume De Grieve, Hanneke Borghouts, Hans Delrue, Harry Vandecnocke, Hendrik Borglevens, Hilde Fontier, Houthoofd Christophe, Huybreghts Gerrit, Ignaas Robbe, Ignace Anseeuw, Ignace Schoeters, Isabelle Bossuyt, J Vanryckeghem, J. Carney, Jacobs C, Jacxsens Bruno, Jan, Jan De Vlaemynck, Jan Geens, Jan Lannoo, Jan Talloen, Jan Vernieuwe, Jan Versigghel, Jean Hugé, Jean Jordaens, Jeroen, Jeroen Denaeghel, Jérôme Lesage, Johan Buckens, Johan Claeysier, Johan Devos, Johan En Karin Steuperaert-Mels, Jonathan Meire, Karel Tack, Kelle Moreau, Kenny Hessel, Koen Baute, Koen Maréchal, Koenv, Kris De Wit, Lambelin Pierre, Lieven Plettinck, Lowie Lams, Luc De Cat, Luc Devos – Joke Vanzandweghe, Luc Vanpaemel, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc De Ceuninck, Marc Delva, Marc Janssens, Marc P, Marc Van Campenhout, Marcel Pottier, Marieke Baeyens, Marnix Aernaut, Martin, Martine Umflat, Mathias Wackenier, Mathieu Van Der Straeten , Maurice Meunier, Michiel De Wulf, Mylle Johnny, Nasrin Khan, Nick Campe , Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul Decuypere, Philip De Somer, Pierre Blockx, Pieter Blondé, Pieter Van Hauwaert, Resteau Nathalie, Rik Vande Kerchove, Robin Geys, Roy Verhoef, Ruben Saey, Sam Dewanckele, Sebastiaan Stevens, Sofie Devriese, Stef Vlietinck, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Stijn Borny , Stijn Cooleman, Sven Maly, Taveirne Eddy, Tine Devroye, Tom Vergison, Ton Smits, Tony Parmentier , Valérie Goethals, Vandamme , hierry, Vandenbroucke Lukas, Verduystert J.P, Vic Puype, Waarnemer W.H, Walter Heynderickx, Wannes, Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Dias, Willy Geubbelmans, Willy Missinne, Wim Devriendt, Wim Pauwels, Wouter Faveyts.

Kanoet

© Jim Oostvogels

Eider

© Jean Pieters

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Grote Stern

© Jan Talloen

Boomvalk

© Marnix Vyncke

VOGELLIJST:

Kwartel, Krooneend, Geoorde fuut, Lepelaar, Grote zilverreiger, Wespendief, Bruine kiekendief, Havik, Kraanvogel, IJslandse grutto, Bosruiter, Noordse stern, Bosuil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Cetti’s zanger, Graszanger, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Blauwborst.

IJslandse Grutto

© Herman Blockx

 Bovenste foto: © Oeverzwaluw Marnix Vyncke

Machteld Kaesemans  7/07/2020