Eerste zomeruitstap naar “Maldegemveld’ op 8 juli 2020

Marc De Ceuninck

Maldegemveld gezien door Jan Swimberghe

 

Blijkbaar ben ik niet de enige die onrustig wordt van dagen vol wind en regen.

Een 18-tal deelnemers popelden dan ook om dit 370 ha grote gebied, dat zich uitstrekt over de gemeenten Maldegem en Knesselare, te verkennen. Het werd een prachtige en droge avond!

Onze gids was verontschuldigd maar gelukkig was er mevr. Cathérine Pattyn, een helpende hand in beheer van dit reuze domein, die ons zeer enthousiast op sleeptouw nam.

Historisch was “het Veldt” eigendom van kloosters en edelheren, nu vervangen door edelherten. Ze poogden deze woeste en arme heidegebieden om te vormen tot landbouwgrond. Toen dit niet succesvol bleek werden er naaldbossen aangeplant, om de steenkoolmijnbouw letterlijk te ondersteunen.

Nu  behoort het gebied tot het Natura 2000-netwerk en is dus een internationaal belangrijk natuurgebied.

Het gebied wordt begraasd door schapen en gallowayrunderen, om de opslag van vogelkers en berken terug te dringen zodat de heide, zowel dop- als struikheide,  zich kan  herstellen. Tevens werden enkele vennen aangelegd als bufferzones bij wateroverlast van het naburige Kleit.

Tijdens de wandeling zagen of hoorden we toch nog boompieper, zanglijster, grote bonte specht , zwartkop, reeën en edelherten. Onze gids vertelde dat soms wat berkenopslag in de nabijheid van de dopheide niet gekapt wordt, daar dit de uitkijkpost is van het mannelijk groentje. Dopheide is nl. een waardplant van deze bij ons zeldzame vlinder.

Op een andere heideveldje, dat diep geplagd werd groeit nu zonnedauw.

Dit gebied heeft een enorme landschappelijke  variatie en nergens zijn er sporen van visuele pollutie. Velen vielen van de ene verbazing in de andere en kregen het gevoel dat ze zonder kaart nooit terug zou geraken aan de parking van “het Jagershof”.

Een laatste halte was bij een stukje gekapt naaldbos. Het begon reeds te duisteren en we hoopten hier de nachtzwaluw te horen. Enkel de steen- en bosuil bekeken ons vanuit de verte en lieten horen dat ze het in “ het Maldegemveld” prima naar hun zin hadden.

Een vroegmorgen-wandeling in dit paradijs moet een uitzonderlijke belevenis zijn: alleen al voor de zang van de boompieper- en leeuwerik zou je de wekker vroeg instellen!

 

Brugge, 09/07/2020

Jan Swimberghe