Aalscholvers: Voorstelling Project

Projectleiders: Wim Jans en Frank De Scheemaeker

De Aalscholvers worden op vraag van het INBO(Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek) tweemaal per jaar geteld op hun slaapplaatsen. De tellingen vinden plaats in november en in januari tijdens het weekend van de watervogeltelling. Het aantal slaapplaatsen wisselt en is dan ook sterk veranderd gedurende de jaren. In het jaar 2000/2001 waren er maar twee slaapplaatsen: Vloethemveld en Kanalen Achterhaven. Geleidelijk aan nam het aantal slaapplaatsen toe maar er sommige werden ook verlaten o.a. De Put van Cloedt en het Zwin. Er werden ook nieuwe plaatsen gevonden zoals de Zandberghoeve en de Stockmanshoeve (Golf). Beide gebieden liggen te Sijsele.

De tendens dat er een spreiding is over meer en kleinere slaapplaatsen wordt over heel Vlaanderen vastgesteld. We beschikken over een jarenlange tijdreeks die nauwkeurig bijgehouden wordt op de website. Er zijn een aantal vaste tellers die zeer trouw hun werk doen en als er soms iemand is die niet kan tellen, staat er altijd een vervanger klaar. De laatste jaren stabiliseert het aantal aalscholvers zich hoewel we nog altijd zeer mooie aantallen bereiken. Blijkbaar is de draagkracht van het milieu bereikt en kunnen in deze regio niet meer aalscholvers overleven. Toch blijven we op zoek naar nieuwe slaapplaatsen, dus als iemand er één vindt gelieve ze door te geven aan Frank en aan Wim.