Woensdag 01 mei Guido Burggraeve herdenkingswandeling

Frank De Scheemaeker

UITNODIGING

Woensdag 01 mei 2019: jaarlijkse Herdenking Guido Burggraeve wandeling

Guido Burggraeve, conservator van het Zwin overleed op 14 maart 2014. We herdenken  Guido voor al hetgeen hij voor het Zwin en de natuur in het algemeen betekende met een vroeg morgen wandeling in de Zwinbosjes te Knokke op woensdag 1 mei 2019.

De wandeling start om 6u00 stipt aan de ingang van het nieuwe Zwin gebouw te Knokke. Onder leiding van verschillende gidsen gaan we op zoek naar de nachtegaal, sprinkhaanzanger en boomleeuwerik. We hopen net als verleden jaar op een mooie trekdag met veel zwaluwen en wie toppers als Purperreiger en Visarend.

Wandelschoenen, verrekijker en vogelgids aanbevolen.

Om  09u30 volgt een herdenkingsmoment en een gezamenlijk ontbijt in de Shelter, het cafetaria van het vernieuwde Zwincentrum.  

De organisatie is in handen van de Natuurpunt Vogelwerkgroep Mergus. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met  Magda, haar familie, Natuurpunt afdeling  Knokke en Brugge, ANB en de provincie West-Vlaanderen.

Mogen we jullie beleefd vragen in  te schrijven voor deze herdenkingswandeling (graag vermelden met of zonder ontbijt) via mail  naar frank.descheemaeker@skynet.be .

Indien jullie wensen te genieten van het lekkere ontbijt – graag  € 12  overschrijven op de rekening van Mergus (IBAN  BE30380008481511 – SWIFT BBRUBEBB), p.a. Pastoriestraat 174, 8200 Brugge met vermelding ontbijt Guido Burggraeve wandeling 2018.

Bruggelingen kunnen carpoolend vertrekken vanaf de  gekende Havenrandparking Louis Coiseaukaai om 05u25 stipt.

Tot woensdag 01 mei 2019.

Ook vrienden en kennissen welkom.

Magda Cuvelier – Frank De Scheemaeker – Patrick Janssens – Koen Maréchal – Bart Burggraeve – Jan Talloen – Kurt Vandamme