Weekend franse Opaalkust 30-31 januari 2010

Frank De Scheemaeker

Verslag Mergus – ornithologisch weekend – franse Opaalkust: Boulogne tot Duinkerke  30 en 31 januari 2010

Frank De Scheemaeker

Inleiding

Jarenlang trokken we in de winter voor een verlengd weekend naar Nederland: Schouwen Duivenland, de Flevopolder of het Lauwersmeer. Ditmaal trokken we zuidwaarts en bezochten we één dag Boulogne en omgeving o.l.v. Frank en één dag Duinkerke en omgeving o.l.v. Johan.

Weersomstandigheden

Zaterdag was er één sneeuwbui om ca 8u, daarna was het helder maar koud. Er stond een strakke noordenwind met een temperatuur rond het vriespunt. Zondag hadden we hetzelfde weer maar er stond iets minder wind waardoor de gevoelstemperatuur bijna als aangenaam te omschrijven was.
Logies – Catering

We verbleven in de Gîte de la Mer, Chemin des Oies, 62930 Wimereux, Tel.  00 33 619 55 05 48, www.gitesdelamer.com . We betaalden er 10 euro per persoon per nacht. Het verblijf kent er een zeer eenvoudige, wat krappe inrichting: 3 slaapkamers voor resp. 12, 7 en 2 personen. Er zijn twee toiletten, drie douches en 4 wastafels. In de eetzaal is er één lange tafel, een open haard, vaatwas en een koffiemachine. Alle accessoires zijn zelf mee te brengen.

Zaterdagmiddag verorberden we onze boterhammen bij CHEZ MICHEL op het marktplein van Le Portel, chez-michel-leportel@orange.fr , Tel 00 33 321 31 61 91 alwaar we soep op voorhand besteld hadden. De zaterdagavond aten we de menu Savoyard voor 20 euro alles in bij CH’TI CHARIVARI, 84 Avenue François Mitterand, 62930 Wimereux,  www.chticharivari.eu , Tel. 00 33 21 30 01 20. De zondagmiddag aten we tot slot te Gravelines in de café Central ook al op de markt.

Deelnemers (in alfabetische volgorde): Antoine Cornelis, Johan Debuck, Romain Deloof, Marc Detollenaere, Frank De Scheemaeker, Geert Dewispelaere, Valérie Goethals, Kristof Hurtekant, Wim Jans, Patrick Keirsebilck, Paul Maertens, Wilfried Pattyn, Patricia Senaeve, Jan Swimberghe, Eric Van Colenberghe, Johan Vandepitte, Jef Van de Water, Johan Vanheulebroeck, Luc Vanpaemel en Noël Vervaecke.

Informatie

Op de plaatselijke ornithologische website www.skua.over-blog.org kunnen kaartjes en beschrijvingen van de meeste natuurgebieden gedownload worden. Ook alle recente waarnemingen kunnen er bekeken worden.

Vrijdag 29 januari 2010

We vertrekken om half acht ’s avonds aan de randparking van Steenbrugge en zijn iets over negen in onze gite. Bedden opgemaakt, haardvuur aangestoken, leuke quiz en vroeg (?) naar bed!

Zaterdag 30 januari 2010

We starten de dag met een wandeling op het strand van Wimereux. Wagens kunnen gemakkelijk geparkeerd worden aan de zuidelijke rand. De zee is te onstuimig om pleisterende Futen, Duikers enz. waar te nemen, wel vliegen met de regelmaat van de klok Aalscholvers en Jan-van-Genten heen en weer. Op het strand de traditionele Drieteenstrandlopers en ook 1 Kanoet. Tussen de honderden meeuwen ontdekken we minstens 2 Geelpoot- en 5 Zwartkopmeeuwen. De meeste aandacht gaat ongetwijfeld uit naar de Noordse Stormvogels die hun broedplaatsen volop aan het innemen waren op de kliffen richting Boulogne.

Het aankomend tij verplicht ons echter iets vlugger dan voorzien op onze stappen terug te keren.  We besluiten de strandwandeling met een roepende Oeverpieper, een biddende Torenvalk en een groep van 50 Kramvogels.

Volgende halte: strand en zee ten noorden van Nausicaa Boulogne. Tot onze verwondering pleisteren daar niet minder dan 2m en 1w Grote Zaagbek op zee, alsook 1 w Middelste Zaagbek en enkele Brilduikers. Ook heel wat Futen en een klein groepje Zwarte Zee-eenden. Enkele Drieteenmeeuwen vliegen langs. Honderden Aalscholvers pleisteren op de diverse pontons. We ontwaren er ook een Grijze Zeehond.

We brengen een door buikgriep geplaagde Jef terug naar onze gite en observeren daar een ongewoon intense trek van Aalscholvers: tussen 10u en 10u30 minstens 760 ex verspreid over een 14 tal groepen naar Noord. Ochtend-, voedsel- of echte trek?

In de Voorhaven van Boulogne is het raak met een eerste winter Grote Burgemeester die zich al bij al redelijk goed laat zien in een immense groep Zilvermeeuwen. Een Rotgans vliegt over. Een speurtocht naar meeuwen op de verschillende groendaken is minder succesrijk. Maar op het bassin van Loubet  laten 6 Geoorde Futen, 45 Futen, 1 w Zwarte Zee-eend en een Brandgans zich zeer goed bekijken.

Laatste ochtendhalte: parking en strand van Le Portel.

De 56 Zwartkopmeeuwen laten zich uitstekend bekijken maar een loslopende hond schrikt even later de groep meeuwen op zodat we de vele kleurringen niet kunnen aflezen. Een moeilijke Water- of Oeverpieper zorgt voor heftige discussie!

In Chez Michel op het marktplein van Le Portel verorberen we onze boterhammen vergezeld van een lekkere kom warme groentesoep. Heerlijk!

De eerste halte na de middag is de monding van de Slack te Ambleteuse, waar de dagen ervoor Witbuikrotganzen gemeld waren. Wij hadden minder geluk: een groep jagers op het strand zorgde voor een grote verstoring – weg ganzen dus. Toch nog één Bontbekplevier, 1 Torenvalk en 1 Grijze Zeehond.

Cap Gris Nez blijft steeds een bezoek waard. De toegang naar de kliffen is helemaal heraangelegd en mondt nu uit in twee grote platforms. Van hieruit heb je een prachtig zicht op Engeland en de vele vogels in het kanaal. Een Grote Jager passeert eerst op verre afstand over zee, maar even later vliegt een wellicht ander exemplaar pal over ons hoofd. Schitterend! Op zee ontwaren we een constant heen en weer gevlieg van Aalscholvers, Futen en Jan-van- Genten. Een Kuifaalscholver en minstens 5 Zeekoeten pleisteren voor ons op zee. Na een halfuur zien we een eerste duiker in vlucht, algauw gevolgd door nog enkele exemplaren. Tot slot vliegt ook nog een groep Rotganzen langs.

Her en der over de akkers en weiden verspreid zien we grote groepen Kramsvogels (een echte invasie!) en ook regelmatig reetjes.

We beëindigen de dag met een mooie wandeling in en rond het Marais de Tardinghem. De wagens worden aan het einde van de wandeling geparkeerd t.h.v. de Motte du Bourg. We werpen eerst een blik op het rotsachtige strand, goed voor leuke aantallen Bontbekplevieren, Bonte Strandlopers en enkele Zilverplevieren. De zuidzijde van de moeraswandeling valt ferm tegen. Een tiental jagers zet ons zonder verpinken uit het ‘reserve naturelle’ wegens ‘privé gebied’. Ze zijn tientallen ‘levende lokeenden’ met draden aan de poten in het moeras aan het vastmaken. Ons protest tegen zoveel barbarisme mag niet helpen. De noordzijde van het reservaat blijkt gelukkig wel jachtvrij. Vanuit de diverse schuilhutten hebben we een prachtig zicht op de honderden eenden die er verblijven: vooral Wintertaling, maar ook Krakeend, Slobeend en Bergeend. Enkele watersnippen verblijven op de eilandjes en bijna gelijktijdig vliegen Sperwer, Buizerd, Blauwe-  en Bruine Kiekendief langs. In de omliggende duinstruwelen zien en horen we minstens 5 Goudvinken! Tegen half zes vatten we post op het platform van de Motte du Bourg waar men een uitstekend zicht heeft op het rietveld. Twee immature Blauwe Kiekendieven houden zich reeds op in een gemaaid rietstuk en in de loop van de avond krijgen ze het gezelschap van nog 6 andere vogels, 3 adulte mannetjes, nog een immatuur en 2 w/imm. Ook minstens 3 Buizerds vliegen langs. Om halfzeven verlaten we de telpost en een Houtsnip vliegt langs bij het verlaten de parking.

’s Avonds verorberen we in Wimereux een lekkere menu Savoyard voor 20 euro.

Een geslaagde dag,  goed voor 71 soorten en veel sfeer en ambiance.

Zondag 31 januari 2010

Opstaan om 7u, ontbijt, valiezen pakken, afrekenen en om 8u30 zijn we reeds op weg richting Duinkerke. Het is een prachtige, frisse morgen.

De eerste halte is de Platier D’Oye.

Honderden Kramsvogels doen zich tegoed aan de bessen van de Duindoorn. Ook Vink, Rietgors en Koperwiek zijn er volop aanwezig. Vanuit het reservaat vliegen rond 10u minstens 610 Bergeend, 65 Pijlstaart, 55 Smient, enkele Wilde Eenden en Slobeenden de zee op. Op het strand zien we opnieuw Bonte Strandloper en Bontbekplevier. Patricia vertelt ons leuke verhalen over Fuikhoorns, Wenteltrappen, Nonnetjes en Tepelhoorns die massaal op het strand aanwezig zijn. De aangespoelde Kardinaalsboei opnieuw de zee intrekken lukt natuurlijk niet.  De belichting vanuit de schuilhut is uitstekend! Johan Vh ontdekt een prachtig wijfje Nonnetje (de vogel ditmaal) en een Blauwe Kiekendief zit in het duinstruweel te rusten. Het tellen van de honderden eenden is onbegonnen werk. We noteren dus gewoon Smient, Wintertaling, Pijlstaart, Krakeend, Knobbelzwaan, Bergeend, Tafel – en Kuifeend. Op de weiden rond de  Grand Fort Philippe pleisteren 12 Kleine Rietganzen.

Op het strand van de Grand Fort Philippe zoeken we tevergeefs naar Sneeuwgorzen en Strandleeuweriken. Een Kleine Zilverreiger blijkt de harde winter te hebben overleefd en in de Havengeul ontdekken we een Gewone Zeehond en een Bonte Strandloper  Op zee Eidereend en een Roodhalsfuut, langsvliegend in gezelschap van Fuut. Opnieuw veel Jan-van- Gent op zee: deze vogels moeten echt massaal voor de Noordfranse kust overwinteren.

We smullen onze boterhammen op in de café Central te Gravelines en zetten koers richting haven van Duinkerke. Op het bassin Pasteur zitten niet minder dan 31 Geoorde Fuut, 2 Kuifduiker, minstens 3 Brilduiker en 7 Middelste Zaagbek, jammer genoeg allen nogal veraf. Twee Buizerds cirkelen boven ons hoofd.

Een groep van niet minder dan 28 Sneeuwgorzen verwelkomt ons aan de voet van de Clipon, waar ook een Roodkeelduiker in de branding zit. Twee Bruinvissen zwemmen langs. We sluiten de dag af met een uitgebreide zoektocht langsheen het kanaal de Braeck, goed voor 4 Kuifduiker, 6 Brilduiker, verschillende Dodaars en Middelste Zaagbek, 4 Toppereend, 1 verse dode Roodkeelduiker en 11 prachtige Sneeuwgorzen.

De klok gaat naar half zes als we opnieuw de haven van Duinkerke uitrijden. Een mooi uur om opnieuw koers richting Brugge te zetten waar we om ca 19 uur toekomen en uitgebreid afscheid nemen na een mooi weekend.

In het totaal werden 92 verschillende soorten waargenomen!

Frank  De Scheemaeker

Ronselaerestraat 105

8380 Brugge

Frank.descheemaeker@skynet.be www.mergus.be