GROTE MANTELMEEUW MET KLEURRING

Marc Nollet

Tijdens de uitstap naar “Le Boulonnais” zagen de deelnemers een 1ste jaars grote mantelmeeuw met een kleurring. Dank zij onze fotografe Chris Melis kon de ring afgelezen worden en deed Guido Rappé wat research. Hij kwam tot de bevinding dat het dier rechts gekleurringd was, zwart met witte letters/cijfers, van onder naar boven J431W met links een klassieke metaalring. Enig opzoekwerk leerde ons dat de vogel als pullus werd geringd op 30 juni 2011 in Knogen, Læsø, Nordjylland, in Denemarken (57°16’49″N 011°10’34″E), metaalringnummer Copenhagen (Denmark) 3094931, 960 km noordoostwaarts van Boulogne. Sinds 1 december 2011 werd de vogel op dezelfde overwinteringsplaats al minstens 6 keer gezien, overigens de eerste en voorlopig enige plek waar het dier werd gezien buiten zijn ringplaats.

Dank aan Chris en Guido.