Sfeerverslag van de fietsexcursie naar de Uitkerke Polder

Johan Van Heulebrouck

Hoys iedereen, opnieuw waren een 20-tal geïnteresseerde natuurliefhebbers aanwezig op onze vierde zomerse woensdagavondactiviteit van dit seizoen.


Onze voorzitter Frank in hoogsteigen persoon nam ons al fietsend mee doorheen de Uitkerkse Polder. De weersomstandigheden waren schitterend deze keer: zon, heldere hemel, een vleugje wind, … We konden niet vertrekken alvorens eerst de klassieke groepsfoto te nemen, onze huisfotograaf Pierre was hiervoor speciaal naar Uitkerke gekomen.


Hier volgt een opsomming van de belangrijkste vogelwaarnemingen : Steltkluut, Watersnip, Zomertaling, Kemphaan, Kievit, Torenvalk, Kuifeend, Rietzanger, Bruine Kiekendief, Kleine Zilverreiger, Roodborsttapuit, Visdief.  In de verte zat er iets eigenaardig in een boom. Was het een tak, een (roof)vogel? De telescoop van Wim werd bovengehaald om het eigenaardig gepositioneerde beest definitief te kunnen determineren als een heuse Aalscholver.


We konden deze mooie avond niet eindigen zonder een klein slaapmutsje te nuttigen in een nabijgelegen herberg.  Nu nog eventjes geduld voor onze toppper op woensdag 8 augustus naar de Sophia olv Johan DB.

Johan, Frank, Machteld, Pierre en het ganse Mergus bestuur