Nieuwe Lifer op Machteld haar verjaarsdagexcursie – Platier d’Oye – 30.11.2012

Frank De Scheemaeker

Een dag om niet vlug te vergeten! Tijdens Machteld haar  sfeervolle verjaardagsexcursie naar de haven van Duinkerke ontdekten we om ca 15u15 een adult man Ringsnaveleend vanuit de noordelijke schuilhut van Platier D’Oye. De vogel was onmiskenbaar met dubbele wit band op snavel, de witte inkeping die de lichtgrijze flanken van de borst scheidt en de knotsvormige kop.  Dit was het absolute hoogtepunt van een leuke dag die om 08u45  aan de Jabbeekse randparking vertrok met Marc Dc, Marc N, Romain D, Machteld, Isabelle, Johan V en ondergetekende als hoofdacteurs. Een eerste stop net over de grens, Lac des Moëres, leverde zowel alle eendensoorten en een Buizerd op. Het klaarde op toen we de haven van Duinkerke binnenreden. In het sluisje naar de Phare zwommen niet minder dan 12 Middelste Zaagbekken en op zee volop beweging van duikers spec, zwarte zeeëenden en drieteenmeeuwen. Aan de Digue du Braeck lieten 5 Sneeuwgorzen zich van dichtbij bekijken. De weg naar le Clipon was hermetisch afgesloten door de bouw van een nieuwe LNG terminal. Dan maar langs het Canal des Dunes gereden, waar een prachtige juveniele Ijsduiker mooi belicht kwam langszwemmen. De magen begonnen te knorren en we lieten de Buchots smaken in restaurant L’Univers in Grand Fort Philippe. Een absolute aanrader voor 11€50. Even doorgereden naar Platier D’Oye en zoals hierboven aangehaald  – beloond met een mannetje Ringsnaveleend dat zich actief ophield tussen enkele Tafel- en tientallen Kuifeenden. . We sloten de dag af met een bezoek aan het Bassin Pasteur: 3 Kuifduiker, ca 25 Geoorde Fuut, minstens 3 Brilduiker en 4 Middelste Zaagbek, 1 Kluut, 1 Rosse Grutto en ca 1 miljoen spreeuwen op slaaptrek/slaapplaats. Het was halfzes toen de ganse bende welgemutst naar Brugge terugreed en Frank richting Equihen spoorde.