SFEERVERSLAGJE ACHTERHAVEN EXCURSIE ZONDAG 28 APRIL

Frank De Scheemaeker

Met zijn veertienen (elke dame een heer aan haar zijde – wat kan vogelen toch leuk zijn hé dames)  vertrokken we aan de Herdersbrug richting Pelikaan. Het was de hoofdbedoeling zoveel mogelijk het accent te leggen op oefenen van de zang van de verschillende rietvogels en op de eerste halte lukte dat het best. De wind was immers wat gevallen, maar warmere temperaturen zouden nog meer zangposten opgeleverd hebben dan de 4 Rietzanger, 3 Sprinkhaanzanger, 2 Blauwborst, 2 Rietgors en 2 Grasmus. Verder ook Kneu, Vlaamse Gaai, onze eerste Koekoek, overvliegende Buizerd en Torenvalk. Op het insteekdok zuid enkele tientallen Futen en Meerkoeten. De slikrandjes waren goed voor Groenpoot- en Zwarte Ruiter, Tureluur, Bontbek, Oeverloper, Scholekster en Kluut. Baltsende Visdiefjes en Kokmeeuwen kondigden wellicht een nieuwe broedkolonie aan aldaar, net als de tientallen Oeverzwaluwen die langs de zandwanden scheerden. Opnieuw 2 Buizerden de lucht in, alsook een gehaaste Sperwer en twee miauwende Zwartkopmeeuwen. De tijd ging zo snel voorbij dat het reeds middaguur was toen we de Pelikaan bereikten en verplicht waren vanop de berm te observeren: 1 late man Pijlstaart, 7 kp Krakeend, minstens 50 Kuifeend. Iedereen tevreden rond het middaguur opnieuw huiswaarts.

Tekst en foto: Frank De Scheemaeker