Verslag Ledenfeest met Biesbosch-excursie 14/09/2014

Marc Nollet


 
Stipt om 7h30 vertrok een volle dubbeldekker met een 70-tal enthousiaste Mergussers richting de Biesbosch te Dordrecht. Zowel in de heen- als de terugreis wist onze chauffeur de groep zonder files in 2 uur ter plaatse “af te leveren”. De verkenners, die de excursie  tot 2 maal toe voorbereidden, hebben dus prima werk afgeleverd!
 
De Biesbosch, gelegen in de delta van de Maas en de Rijn, is één van de zeldzame eb- en vloedgebieden in Europa. Oorspronkelijk waren dit polders. Begin de 15de eeuw zette de Sint-Elisabethstorm het ganse gebied blank.Later volgden er nog enkele inundaties met als gevolg veel wateroverlast. In 1805 werd een nieuwe rivier, de Merwede, met de hand gegraven om de afwatering beter beheersbaar te maken. Spontaan ontwikkelde zich hier een vegetatie van biezen (vandaar de naam), riet en wilgen. De wilgen werden door de griendwerkers verwerkt tot tenen voor vlechtmanden en zinkstukken voor oeverversteviging. Door de afname naar vraag van wilgenhout, verdwenen de griendwerkers en ontstond dit reservaat.
 

 
Nog steeds worden er door Staatsbosbeheer grootschalige werken uitgevoerd. Vele polders worden onteigend en  verdiept tot plassen. De uitgegraven grond wordt dan herbruikt voor de aanleg van nieuwe dijken.
 
In 1988 werden 42 Bevers geherintroduceerd. Deze knaagdieren waren reeds 200 jaar verdwenen uit de Biesbosch. Momenteel is er een zelfstandige populatie van 300 exemplaren, waarvan een 2-tal burchten en voetsporen werden gespot.
 
Vooraf werd eerst een bezoek gebracht aan het zeer uitgebreide Biesbosch museum, waar we een eerste indruk kregen van de uitgestrektheid van dit gebied. Nederland en natuurinrichting: we kunnen er nog wat van leren!
 
Vanaf dit vertrekpunt laveerde onze kapitein “Boss de Biesch” de riviercruiser eerst geruisloos door  het Dortrechtse deel van dit natuurpark. We genoten van een waar labyrint van kreken, wilgenbossen en waterplassen die in de lente een eldorado voor rietvogels moet zijn.
 
Op de boot P. Tavernier
 
Vanop de boot werden volgende vogels gespot: 1 Visarend, 1w Havik, 1 Zeearend, 6 Bruine Kiekendieven, 9 Buizerden, 2 Torenvalken, 6 Grote en 1 Kleine Zilverreiger, ca. 30 Lepelaars, Grote Gele Kwikstaart, IJsvogels, Cetti’s zanger, grote groepen trekkende Boerenzwaluwen, Huiszwaluwen, Gaai, Grote Bonte Specht, Grote en Kleine Mantelmeeuw, Oeverloper, Scholekster, vele Aalscholvers en 25 Rotganzen.
 

 
Onze boot vaarde verder over de Kop van het Oude Wiel tot aan de Spieringsluis. Langs de druk bevaren Nieuwe Mervede kregen we zicht op het Sliedrechtse deel. Door de prachtige waarnemingen kregen veel Mergussers een serieuze honger. Velen dachten dat het eerder een “calvinistisch buffet” zou worden maar de crew bleef maar aankruien met een overvloed van delicatessen!
 

 
In de namiddag waren er 3 wandelingen gepland, nl. een wandeling langs de Bandijk in de omgeving van de Kleine Noordwaard (tot aan de Panoramatafel), een wandeling in het open polderland van Jantjesplaat en een wandeling op de Kleine Noordwaard, waar een installatie van land-art te bewonderen viel.
 

 

 
Mede door onze deskundige gidsen werden nog volgende soorten aan onze lijst toegevoegd: 5 Visarenden, 2-3 Zeearenden, 2 Boomvalken, 4 Bruine Kiekendieven, Buizerd, 32 Grote en 1 Kleine Zilverreiger, Waterral, Cetti’s zanger, Kemphaan, Watersnip, ca. 2.000 Krakeenden, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Winter- en Zomertaling, Wilde eend, Kuifeend, Tafeleend, 1 Bahama Pijlstaart, vele Knobbelzwanen, Matkop- en Koolmees, Staartmees, Tjiftjaf, Grauwe Vliegenvanger, Vuurgoudhaan, Kleine Karekiet, Putters, Rietgorzen, groepjes Boeren- en Oeverzwaluw, ca. 150 Brandganzen, ca. 25 Canadese Ganzen en vele Grauwe Ganzen.
 
De Zee- en Visarenden waren echt van zeer dichtbij te bewonderen!
 

 

 
Op de terugreis sprak onze Voorzitter, los uit de pols, nog enkele wijze woorden en gaf wat toelichting van de komende activiteiten. Ondertussen spotte hij nog vanuit de bus een ooievaar op een lantaarnpaal langs de autosnelweg, net voor Breda. Blijkbaar kunnen getalenteerde mannen ook 2 dingen tegelijk doen! Velen waren reeds letterlijk en figuurlijk aan ’t dromen op de busreis 2015.
 
Brugge, 15-09-2014
Jan Swimberghe, opie in wording, verslaggever
 

 

 

 

 
Met dank aan: Benedict De Laender, Pierre Tavernier, Marnix Vyncke, Eric Van Colenberghe, Chris Melis, Marc Nollet, Jean-Pierre Verduystert, Ruben Saey, fotografen