Woensdag 27 mei 2015 tweede avondexcursie naar natuurgebied Doeveren te Zedelgem

Johan Van Heulebrouck

IMG_0785IMG_0784

 

Hoys vrienden van de Mergus,

Woensdag 27 mei 2015 stond onze tweede woensdagexcursie van het seizoen 2015 op het programma.  Deze keer trokken we naar het natuurgebied Doeveren dat beheerd wordt door Natuurpunt Zedelgem vzw.  Doeveren was een ‘nieuwe’ bestemming voor onze Mergus.  Blijkbaar werd onze keuze gesmaakt en de nieuwsgierigheid van velen geprikkeld want we mochten maar eventjes 26 deelnemers verwelkomen op deze excursie.  Onze voorzitter Frank en Machteld lieten zich verontschuldigen.

IMG_0783

 

We werden er opgewacht door een enthousiaste  conservator Kris Lesage.  Kris gaf ons wat informatie over het gebied.  Het betreft een 60 ha bos, heide, dreven &  grasland die gelegen zijn op de grens van Zedelgem en Oostkamp.  Doeveren is een voormalig adellijk domein dat aan de noordkant omsloten wordt door Merkenveld.  Aan de oostkant ligt het oostelijk deel van Doeveren goed ingebed in de bossen van adellijke Oostkampse heren en het Kampveld. Sinds 2008 is gestart met de éénmalige inrichting van het gebied. Na een weldoordachte omschrijving  van de doelstellingen is begonnen met de omvorming van ecologisch minder waardevolle percelen naar zones met meer diversiteit.

 

Enkele voorbeelden:

(i) Aangekochte akkers mogen spontaan verbossen en doen dat ook razendsnel met Berk en Boswilg.

(ii) Agrarische weilanden evolueren door maaibeheer en nulbemesting naar schraal hooiland.

(iii) Monotoon naaldhout werd gekapt en door afgraving (plaggen) omgezet naar heide. (iv) We hebben bossen met achtergebleven beheer gedund en dit moet kansen bieden aan nieuw (loof)hout van verschillende leeftijden.

(v) In de centrale graslanden is een ruim ‘ven’ gegraven om het waterleven tot in het hart van het gebied te brengen. De boomvalken genieten alvast van de extra libellen.

 IMG_0794

Het gebied wordt begraasd door de sympathieke, krullerige Gallowayrunderen. Ze worden ingezet als (na)begrazers op de hooilanden en blijven daar de hele winter. Ook in de bospercelen leveren de grote grazers belangrijk werk. Ze gaan een al te grote verbossing tegen van de open heiderelicten en houden de gedunde bospercelen vrij, waardoor nieuwe kiemers kansen krijgen.

 

Een belangrijke beheersmaatregel in Doeveren is de bestrijding van schadelijke, exotische planten en boomsoorten. Deze zogenaamde exotenbestrijding viseert vooral de Pontische Rhododendron en de Amerikaanse Eik. Beiden soorten verhinderen een natuurlijke opbouw van het bos-ecosysteem door hun woekerend karakter en slecht verteerbare bladafval. Natuurpunt, net als veel andere bosbeheerders, verkiezen daarom deze soorten uit hun gebieden te verwijderen.  Meer info over dit mooie gebied vinden jullie op de website van natuurpunt Zedelgem.

IMG_0791

Ook de breedbladige rietorchis heeft een plaatsje in Doeveren gevonden.

 

Met dank aan Johan Steuperaert volgt hier de lijst van waargenomen vogels :

 

Tjiftjaf
Houtduif
Roodborst
Zwartkop
Vink
Koolmees
Zwarte kraai
Merel
Grote bonte specht
Wilde eend
Gaai
Grote lijster
Winterkoning
Zanglijster
Boomkruiper
Pimpelmees
Buizerd
Groene specht
Tuinfluiter
Staartmees
Kauw
Heggenmus

Te zien aan de tevreden gezichten mogen we opnieuw van een geslaagde excursie spreken.
IMG_0781

 

Op woensdag 10 juni verwachten we jullie voor de volgende excursie terug naar een nieuw Mergus gebied.

namens Mergus,

Johan Van Heulebrouck