Verslag : Mergussers naar Flevopolder / Dag 3

Machteld Kaesemans

2016-11-11 Flevoland

 

Het bleef vandaag droog, maar het was somber, grijs, meer bewolkt.

 

2016-11-14 Eemmeer

 

Eerst trokken we naar het Eemmeer met veel brilduikers, tafeleenden e.a. Aan het eind van het meer aan Nijkernauw zagen we nonnetjes en veel smienten. Er vloog een grote zaagbek over, we spotten onderweg nog een slechtvalk en een prachtige havik.

 

2016-11-14 Eenden Karina

 

Aan het Polderwijd zuid werden we overweldigd door de massale aanwezigheid van eenden en meerkoeten. Een krooneend en twee rosse stekelstaarten genoten van onze belangstelling, maar moesten onderdoen voor het sierlijke vrouwtje ijseend!

Na het middagmaal, met een overheerlijke vissoep, spotten we een man blauwe kiekendief.

 

2016-11-14 Harderbos Kapiteinshut

 

Aan Biezenburcht Harderbroek zat een verre zeearend. In het Harderbos met kijkhut “De Kapiteinshut” werden we overdonderd door zowat tweehonderd krooneenden. Een waterral met een toch speciaal geluid bracht ons in de war.

 

2016-11-14 Krooneenden Karina

 

De teller staat nu op 109 soorten!!!

 

Grote oranje bekerzwam

 

2016-11-14 Grote Oranje Bekerzwam Valérie Goethals

 

Ondertussen kreeg ik ook een mooie foto toegestuurd van Valérie van een ”grote oranje bekerzwam”. Dus benevens vogelkijken worden andere mooie dingen in de natuur niet vergeten!!!

 

Karina, Valérie en Machteld.