SFEERVOLLE AVONDWANDELING DOOR VLOETHEMVELD.

Machteld Kaesemans

Alle foto’s van Marc Vandamme.

Na een inleiding door Luc De Cat over de voorbije en de nu nog geplande werken in Vloethemveld 1, het vroeger militair gebied nu onder beheer van Natuur en Bos, werd de metalen poort geopend en stapten we met 23 deelnemers het domein binnen.

De gelukkigen waren Frank D, Noël V, Steven D’h, Wim L, Danny C, Patrick J, Catherine P, Romain D, Benedict De L, Patrick K, Wim R en Micheline, Marc V, Marianne V, Jan S, Guido O, Johan V, Willy V, Kris L, Albert N, Ivan L, Marc N, Machteld K en onze gids Luc De Cat.

In het bos werden de meeste gebouwen ontmanteld, enkelen bleven nog staan als bezienswaardigheid. Op bepaalde plaatsen groeit in de herstelfase reeds rode dopheide en struikheide. In een heel zuiver beekje, midden in het bos vindt men “het Bermpje” een zeldzaam klein visje. Heel veel vogels hebben we niet gehoord of gezien, toch waren er enkele zeker de moeite waard zoals: Roodborsttapuit, Boompieper, Boomleeuwerik, heel veel Zwartkop, Koekoek, Grote Lijster, de 1ste Blauwborst broedt er dit jaar, Roodborst, Dodaars zelfs met jongen, Rietgors, Meerkoet, Gekraagde Roodstaart, 6 kp Kuifeend, Fuut, 2 Bosuil en 1 Boomvalk…voor velen de eerste van 2011! Het meest aanwezig in dit bos is Zwartkop, Tjiftjaf en Winterkoning. Enkele zomergasten laten nog op zich wachten.

Verder zagen we van op redelijke afstand 2 Everzwijnen en  1 Vos. Ook het kadaver van een Steenmarter had veel bekijk.

We sloten de wandeling af met een warm gevoel. De sfeer was prima en de deelnemers tevreden. Luc nogmaals bedankt en tot volgend jaar.

Machteld Kaesemans 21-04-2011.