VERSLAG van een LEUKE en LEERRIJKE avondexcursie aan ROKSEM PUT

Machteld Kaesemans

Foto: Marc De Ceuninck.

Onder de vriendelijke en tevens deskundige leiding van Steven D’haese startten we om 19u30 de tocht rond Roksem Put/ Hoge Dijken.  De acht aanwezigen waren Johan Debuck, Johan Vandepitte, Johan Van Heulebrouck, Benedict De Laender, Karel Masureel, Marc De Ceuninck, Machteld Kaesemans en onze gids Steven.

De sfeer was heel goed, de groep beperkt maar gemotiveerd, juist voldoende om alle toelichtingen mee te pikken.

Eerst legde Steven ons het ontstaan van Roksem Put uit en benadrukte de lange duur  en tweestrijd voor het een natuurgebied werd. Oorspronkelijk moest dit een recreatieoord, sportcentrum  worden.

Goorde Fuut, Foto Danny Roobaerts.

De volgende vogels werden genoteerd (de voornaamste): Koekoek, Fuut, Kuifeend, Geoorde Fuut, Kleine Karekiet, Zomertortel, Gaai, Tjiftjaf, Zwartkop, Bergeend, Nijlgans, Gierzwaluw, Roodborst met juv., Oeverzwaluw, Dodaars, IJsvogel, Witte Kwik,Heggenmus, Spotvogel, Merel met spierwitte kop, Tuinfluiter, Steenuil.

Stippelmot, Foto Marc De Ceuninck.

Op een braakliggend stuk grond stond het zeer zeldzame plantje “Dwergviltkruid”, ook Kardinaalsmuts, Schapezuring, Muizenoortje, Vogelpootje  en  Avondkoekoeksbloem.

De Stippelmot of Spinselmot had op verschillende plaatsen lelijk huis gehouden. Enorme nesten van gesponnen draden gaven aan bomen en struiken een spookachtige gedaante.

Na het bezoek aan twee kijkhutten wandelden we rond de volledige put, in de avondschemering. Zo hoorden we nog tal van zangvogels, zoals Spotvogel, Tuinfluiter en Kleine Karekiet. Ook een Steenuiltje liet zich opmerken.

De avond werd afgerond met een kijkje in de chalet, waar we prachtige foto’s mochten bewonderen van de fotoclub NFHD (Natuurfotografen Hoge Dijken). In de Patrick Hirsch bibliotheek kan je 1000 natuurboeken, tientallen tijdschriften en 100 natuurfilms raadplegen.

Het was gezellig, leerrijk, ontspannend, in een zin… ”de afwezigen hadden ongelijk!”.

Machteld Kaesemans 19-05-2011.