Geslaagde fietstocht rond DAMME, 3de woensdagavond excursie 25 mei 2011

Machteld Kaesemans

Vierentwintig vrouwen en mannen stonden om 19u30 paraat op de parking, langs de Damse Vaart, voor een fietstocht…op zoek naar vogels. We zagen Romain D., Johan V., Paul V.,Marleen D., Machteld K., Johan B., Benedict De L.,Moniek K., Wim J., Roland D., Nadine V., Sol M., Catrine Van O., Bart M., Jan S., Steven D’h., Albert N., Isabelle B., Kris V., Rik Vande K., Yvette R., onze voorzitter Frank  die er toch in geslaagd was om er te zijn en de twee gidsen Rudy Deplae en Emmanuel Crul van Natuurpunt Damme,waarvoor dank.

Eerst fietsten we naar de “Jagersput”. Deze ontstond bij de aanleg van de expresweg en is nog steeds in privé handen. In de winter zit hier heel veel Smient, Kuifeend enz. Wij vonden er 2 Fuut + 3 jong, 2 Aalscholver, 6 Wilde Eend.

Dan op naar de “Branddijk” met Buizerd, Scholekster, Boomvalk, Kleine Karekiet, Slobeend, Koekoek, Grutto, Blauwe Reiger. Hier bloeit een beetje later in het voorjaar, de zeldzame “Zwanebloem”.  In de winter zitten hier heel veel steltlopers.

Nu naar de “Zuiddijk “ in de omgeving van Moerkerke, met Blauwborst, Patrijs, 1 Sperwer V., Grote Bonte Specht, Roodborsttapuit, Boerenzwaluw, Buizerd.

We geraken aan de “Stinker en de Blinker”. Iets verder dan de Platheulebrug ontdekken we aan een gebouwtje meerdere huiszwaluwnesten, waarvan er zeker drie bewoond zijn .

Niet ver van de “Sifons” horen we na heel wat moeite het geroep van man Wielewaal en de kreet van het vrouwtje. Tussenin werd de roep van Dodaars opgevangen.

Onze tocht gaat vanaf hier een eindje verder langs de “Stinker”, bijnaam van het Schipdonkkanaal. We verlaten dit kanaal  en passeren  “Het  Verbrand Fort” waarvan de walling eerstdaags afgegraven wordt. Nu fietsen we nog  langs de Romboutswerve in snel tempo, want onze Voorzitter heeft een traktaat beloofd voor zijn verjaardag !!!

Er zijn reeds heel wat handelszaken gesloten, maar we belanden op het stemmige terras van café “De Smisse”, waar nog wat nagekaard wordt over onze  tocht. Met een dikke proficiat bedanken we Frank en als afsluiter zien we nog een BOOMVALK overvliegen.

Bedankt allemaal, gidsen, deelnemers en onze voorzitter voor deze zeer geslaagde avond.

Foto’s Pierre Ackou en Bart Martens.

Machteld Kaesemans, 26-05-2011.