VERSLAG VAN MERGUSEXCURSIE “Wandeling doorheen Achterhaven op woensdag 22-06-2011”

Machteld Kaesemans

Om 23u40 kreeg ik van Frank nog een mailtje: “Ondanks de wind een superavond, enorm goede sfeer, zeer veel gezien” Het hieronder te lezen  verslag werd door onze voorzitter ook doorgestuurd. De deelnemers waren: Emmanuel Crul, Nadine Vlaeminck, Johan Vandepitte, Joris Vandenbulcke, Jan Swimberghe, Marc Detollenaere, Steven D’haese, Patrick Janssens, Paul Maertens, Marc De Ceuninck, Frank De Scheemaeker, Wim Jans, Karel Masureel, Michele Masson, Benedict De Leander, Daisy Claeys, Jean-Pierre Verduystert, Hedy Lecompte, Hans Saey, Ruben Saey, Harry Vandecnocke, Erwin Boussery, Bart Martens.  Spijtig genoeg kon ik er nog steeds niet bij zijn. Machteld.

Met zijn drieëntwintig vertrokken we aan Bridgestone, voor wat opnieuw een toffe avond zou worden. Een eerste Witgatje vloog voor onze voeten op aan het OTSO en bij de terugkomst vloog een Sperwer met prooi in één van de lage struiken (broedgeval?!). In de Weiden Spoorweg Oost zat het koppel Roodborsttapuit nu fier te pronken met minstens 1 juveniel. Over het insteekdok Zuid was het een heen en weer gefriemel van tientallen Oeverzwaluwen die volop op insecten jaagden om hun jongen te voeren. Vier Lepelaars (2 ad en 2 imm) vlogen net voor ons op en zetten zich een eindje verder opnieuw neer. Reeds 45 Wulp waren vroeg op de avond op de slaapplaats aanwezig, tegen valavond waren ze al met ca 150. Verder één groep van 16 Kluut en 19 Tureluur die leuke capriolen opvoerden. We hoorden één Zwarte Ruiteren één Kleine Zilverreiger verborg zich gedeeltelijk tussen de caissons. Op het water  dobberden ongeveer 55 Fuut, ca 100 Wilde Eend en 35 Meerkoet. Minstens 30 Kuif – en 2 Tafeleenden vlogen verschrikt op (overzomeraars?). Te veel wind voor de zangertjes: slechts sporadisch een halfzingende Rietgors, Rietzanger en/of Kleine Karekiet. Plots stoof een Boomvalk over het water en kreeg het aan de stok met een Visdief. Prachtig sfeerbeeld!

We vatten de beklimming aan van het verhoogd, opgespoten terrein Pelikaan en werden verrast door een koppel alarmerende Kleine Plevieren en een groep pulli -Bergeenden die voor ons wegvluchtten.

Geoorde Fuut, Foto’s Dieder Plu.

Van boven op de dijk een schitterend beeld op hetgeen overblijft van Weiden Distrigaz : minstens 16 Geoorde Fuut en 4 Kuifeend zaten rond de kleine eilandjes. Tot broeden lijken ze jammer genoeg  niet te komen..ontbreken de Kokmeeuwen misschien?  Vol verwachting daalden we af naar het overgebleven deel Rietveld Pelikaan: de Cetti’s Zanger heette ons luidruchtig welkom en ook Bosrietzanger, Zwartkop, Rietgors en Sprinkhaanzanger lieten zich horen. Maar het waaide verschrikkelijk,  de Roerdomp en Baardmannetjes lieten zich maar niet horen. Een Buizerd vloog over, gemobd door een Mantelmeeuw. Tijd om de terugweg aan te vatten en al keuvelend over de Mergus Award, de Slechtvalken, het Sterneneiland, enz.   kwamen we uitgewaaid en tevreden terug aan de wagens.

Een woord van dank aan alle enthousiaste deelnemers.

Verslag: Frank De Scheemaeker.

Foto’s : Bart Martens.