SFEERVERSLAG van DAGEXCURSIE naar de BOULONNAIS op zondag 26 juni 2011

Machteld Kaesemans

Insekten-en Plantendeterminatie op kalkhelling Mont Pelé te Desvres, Foto Benedict De Laender.

Met zeventien vertrokken we aan de randparking Loppem,“het onafscheidelijke kwartet” : Harry en Hedy, Erwin en Gislinde, de net thuisgekomen Johan en Valérie, Régy en Luc T, Frank, Jan Sw, Benédict, Mieke en Karel, tot slot Wim, Chantal, Jan en Isabelle. Bijna zoveel dames als heren, mooi zo.

Poelruit in Marais de Guînes, Foto Benedict De Leander.

Er werd prachtig weer voorspeld, maar op de heenreis merkten we daar weinig of niets van. Lichte motregen en nog steeds sterke bewolking bij aankomst in Guînes. Daar wachtten Marianne en Marc, Ann en Luc van Natuurpunt Jabbeke ons op. We vertrokken voor een mooie lusvormige “knuppelpad wandeling” doorheen het natuurreservaat ”Le Marais de Guînes”. Dit diende eeuwenlang als kleinschalig hooi- en weiland  en er werd ook turf ontgonnen. Nu valt het onder de bevoegdheid  van Eden 62, de plaatselijke instantie natuurbeheer van de overheid, die eerlijk gezegd mooi werk levert.

Bruin Zandoogje, Foto Marc Vandamme.

Voornaamste zangposten waren die van Zomertortel (3), Sprinkhaanzanger (1), Rietzanger (1), Kleine Karekiet (2), Tuinfluiter (1) en Boomkruiper (1). Een Kleine Zilverreiger vloog laag over en in de nabijgelegen weiden zaten twee Zwartkopmeeuwen. Weinig vlinders, zweefvliegen en libellen (ook later op de dag) – wellicht optimale (of eerste generatie) vliegperiode net voorbij. We onthouden het Groot Dikkopje, Atalanta, Bruin Zandoogje bij de vlinders. Moeraszweefvlieg, Gewone Driehoekszweefvlieg en de Gele Kommazwever bij de Zweefvliegen en bij de libellen, het Lantaarntje. Prachtige veldjes Poelruit wisselden af met Riet- en Zeggeveldjes. Verder ook Blauw Glidkruid,  Valeriaan, Gele Waterkers, Moerasspirea, Rode Waterereprijs, enz… Op lange termijn zullen de talloze beheerswerken hier zeker hun vruchten afwerpen.

1: Bijenorchis, Foto Régy Goemaere.

2: Bosorchis, Foto Marc Vandamme.

Foto’s van vogels werden er ditmaal niet genomen, wel prachtige afbeeldingen van planten, libellen, insecten en vlinders.

Op het middaguur zetten we koers naar Desvres waar we op de markt, onder een stilaan loden zon, onze boterhammen opsmulden bij een heerlijke pression of ijskoude cola. Desvres is wereldbekend voor zijn prachtige mozaïeken faience, waarvan je unieke stukken terugvindt in  ‘la maison de la faience’. Hier start de beklimming van de Mont Pelé.  Op de grasvlaktes voor de tunnel vonden we reeds heel wat leuks: Marjolein,   echt Duizendguldenkruid, Bijen- en Bosorchis, Spekwortel, Tongvaren, Geelhartje, Stijve Ogentroost. Als nieuwe vlindersoort van de dag het Koevinkje, ook nieuw waren Keizerlibel en Watersnuffel.

1: Heideblauwtje, Foto Régy Goemaere.

2: Dambordje, Foto Marc Vandamme.

Dan de tunnel door en stijgen maar richting kalkhelling. De kalkhelling zelf is niet meer toegankelijk wegens natuurherstel, maar de veldjes er rond waren al even outstanding : verschillende Heideblauwtjes en Dambordjes lieten zich prachtig bekijken en fotograferen.

1: Duifkruid.

2: Gewone Vleugeltjesbloem, Foto’s Marc Vandamme.

Al even mooi waren de veldjes Hondskruid (ook witte vorm), Grote Muggenorchis, Wondklaver, Grote Tijm, opnieuw Geelhartje, Bevertjes of Trilgras, Zomerbitterling,  Duifkruid,  Bremraap, Echte Vleugeltjesbloem  enz…  Boompieper, Geelgors, Grasmus verdedigden nog steeds hun territorium en 2 Buizerden zeilden hoog over. Ook een Matkop liet zich kortstondig bekijken. Slechts enkele Watersnuffel en Keizerlibel vlogen langs.

Bloedrode Heidelibel, Foto Régy Goemare.

Pas om half vijf reden we via Samer naar de Baai van de Canche. Daar is een prachtige natuurwandeling te maken, die vertrekt aan de parking voor de spoorweg Boulogne – Le Touquet, net voor het Canadees kerkhof van Etaples .  Aan de middelste schuilhut rustten minstens 1 Witgatje,  6 Kleine Zilver- en 3 Blauwe Reiger. Een Bloedrode Heidelibel kwam in Wim zijn net terecht. Blinde Bij, Snorzweefvlieg, Grote Langlijf en Terrasjes- Kommazwever ( ‘is wat wennen die Nederlandse namen als je 30 jaar gewoon bent Eristalis tenax, Episyrphus balteatus, Spaerophoria scripta en Metasyrphus corollae te zeggen ) foerageerden massaal op de Zeeraket veldjes. Verder ook Zeewinde, Obione, Schorrekruid, Zeekraal, Lamsoor, Strandkweek, Moeraszoutgras, Kraailook  en Blauwe Zeedistel.  In de duinen en duinpannetjes 1 Cetti’s Zanger, Zwartkop en Staartmees. Nieuwe vlinders waren hier de Citroenvlinder en het Zwartsprietdikkopje.

Ondertussen liep de klok al naar zevenen en besloten we rechtstreeks naar huis te rijden, de traditionele afscheidsdronk voor één keer overslaand. Net voor de oprit van de autostrade A 16 te Hardelot vloog nog een wijfje Bruine Kiekendief over en stipt om 21u stonden we weer op het vertrekpunt te Loppem.  Het was warm en mooi geweest!

Een woord van dank aan alle deelnemers voor hun enthousiasme.

Frank De Scheemaeker  29-06-2011.

Machteld Kaesemans.