VERSLAG van de UITSTAP… DIE NIET PLAATS VOND???

Machteld Kaesemans

Zoals jullie in voorgaand artikel kunnen lezen werd de fietstocht van 27-07 verplaatst naar 03-08 wegens te slechte weersomstandigheden.

Voor alle zekerheid ben ik toch naar de plaats van de afspraak gereden…misschien hadden sommigen hun pc. nog niet bekeken na 12u00.

Toen ik er aan kwam om 19u05 waren al 2 van onze leden “gearriveerd”.

Tegen  19u30 stonden we daar met acht, 7 stoere mannen en ikzelf: Jo Detavernier, Harry Vandecnocke, Erwin Sys, Paul Maertens, Albert Neyt, Benedict De Laender, Jef Van de Water en Machteld.

Dan maar voorgesteld om toch een stukje te gaan bekijken, want het weer viel toen nog mee.

Een jolige bende met de fiets, ik met de auto voorop, waarbij er geopperd werd dat dit net “een wagen was met een roedel honden er achter”!!! hm, hm.

We reden naar de Schorrenweiden en hadden heel veel geluk. Onderweg  zagen we al een 8 tal Huiszwaluwen.

Aan de Schorrenweiden was het raak: 5 Kluut, 2 Kleine Plevier, 1 V. Bruine kiek, 1 Buizerd, 1 Zwarte Ruiter, 12 Boerenzwaluw, 1 Kleine Zilverreiger, 5 Watersnip, 1 Boomvalk, 1 Witgat, 4 Groenpootruiter, 19 Grutto, 158 Wulp, 2 Holenduif, 2 overvliegende Krakeend, 2 Rietgors, verder nog  Blauwe Reiger, Kokmeeuw, Aalscholver, Bergeend, Waterhoen, Meerkoet, Spreeuw, Scholekster. In de verte aan het Pompje stond er een Lepelaar, vlogen er 8 Grutto’s op en een 200tal Wulpen.

Onderweg  op Akkers Stalhille werden  er 10 Patrijzen gespot.

We reden terug langs de Klemskerkestraat en de Paddegatstraat naar Stalhille Centrum. Ondertussen was het weer gaan miezeren, maar deze 7 sterke mannen leken daar niet onder te lijden.

Hun humeur was prima, ze hadden echt genoten van de vogels, van de natuur en van de ganse omgeving.

Dus dit belooft voor 3 augustus as., we kijken er al naar uit!

Machteld Kaesemans 27-07-2011.