SFEERVERSLAG van de uitgestelde woensdagavondexcursie in de POLDERS van STALHILLE, KLEMSKERKE, OUDENBURG.

Machteld Kaesemans

Ditmaal hadden we werkelijk geluk met het weer. Een enthousiaste en geïnteresseerde groep verzamelde aan de kerk van Stalhille. De fietsen werden van of uit de wagen geladen, andere sportievelingen hadden er al enkele km. opzitten toen we om 19u30 vertrokken. De 19 deelnemers waren: Romain Deloof, JP Verduystert, Marc Nollet, Johan Van Heulebrouck, Paul Maertens, Fr. Van de Broeck, Lutgard Heirman, Emmanuel Crul, Nadine Vlamick, Marc Vandamme, Marianne Vanlanduyt, Jef Van de Water, Isabelle Bossuyt, Kris Verhaeghe, Wim Jans, Jan Baert, Frank De Scheemaeker, Pierre Ackou en Machteld Kaesemans.

In Stalhille zelf zagen we al Huiszwaluw, veel Boerenzwaluw en op weg naar de Schorrenweiden 11 overvliegende Nijlgans.

Foto Marc Vandamme.

Aan de Schorrenweiden stalden we de fietsen op redelijke afstand, kwestie van verstoring! Toch namen  enkele Kemphanen onze aanwezigheid niet met dank af en vlogen op.

Foto 2 : Marc Vandamme.

Hier spotten we de volgende soorten, Scholekster, Kemphaan, Oeverloper, Watersnip, Stormmeeuw, Wulp, 3 Buizerd, Witgat, Rietgors, 2 Kleine Zilverreiger, Gele Kwikstaart, juveniele Bergeend, 75 Kievit, Patrijs en Bruine Kiekendief.

Wulpen, Foto Marc Vandamme.

Dan reden we naar het Pompje… in een schitterende omgeving, onder een langzaam dalende zon.

Ik had niet gedacht daar veel vogels aan te treffen, vermits de plassen helemaal opgedroogd staan. Toch viel dit al bij al mee met Torenvalk, 3 Buizerd, 400 Wulp, KWARTEL, Tjiftjaf, Holenduif, 69 Grauwe Gans en Witgat.

Foto 1 : Marc Vandamme.

Op weg naar het domein van het Pompje zagen we nog Ringmus, Rietzanger en 1 Sperwer die gemobd werd door Boerenzwaluwen.

Aan de masten van het Pompje hingen meer dan 1000 Spreeuwen, en zagen we nog Kleine Karekiet, een overvliegende Kleine Zilverreiger en wat Wulpen.

De tocht liep verder langs de Oostendse Vaart  met 1 overvliegende Visdief en 3 Kiekendieven: 1 V.+ 2 juv. dus een broedgeval waarschijnlijk aan de Jagersput.

Bij Schobbejak, die als gebied onder Weiden Stalhille valt, merkten we nog een Buizerd op en drie Blauwe Reigers. Dit was wel een groot verschil met vorig jaar, toen eind juni,  zagen we heel wat Grutto’s  en  hun jongen.

Onze wegen liepen van hier uit elkaar. Eerst werd er al afscheid genomen van enkele deelnemers. De anderen fietsten nog terug naar de startplaats, Stalhille Centrum.

De tocht was mooi geweest, we hadden veel gezien. We genoten van een heel mooie natuur, voor sommigen onbekend terrein. In de duisternis keken we nog even naar de sfeervolle verlichte kerk. Tot volgende week… naar de Blikken.

Machteld Kaesemans 04-08-2011.