Verslag daguitstap naar Noord-Frankrijk op 26/01/13

Marc Nollet

Het wordt stilaan traditie. Daags voor Johans’ verjaardag gaan we op stap naar Duinkerke en omgeving. Een 10-tal enthousiastelingen trotseert het barre winterweer: Steven D’Haese, Luc Vanbelle, Greta Aelter, Monica Acton, Jef Dekempe, Albert Neyt, Johan Debuck, Valérie Goethals, Annemie Opdebeek en Isabelle Bossuyt. Een evenwichtige verdeling man/vrouw. Allen zullen beloond worden met een prachtige dag en dito waarnemingen. We vertrekken iets over achten, de temperatuur bedraagt -3°C.

 

Bij een eerste stop aan Lac des Moëres spotten we wilde eend, tafeleend, bergeend, dodaars en aalscholver. Onderweg zien we koolmees,  3 buizerds, enkele watersnippen en kleine zilverreiger. Tussen de sneeuwvlagen door rijden we richting Fort-Mardyck. Bij en op het bassin: spreeuwen, een ijsvogel, 12 vrouwtjes brilduiker, 3 krakeenden, 2 kuifduikers, fuut, dodaars, 30-tal meerkoeten, aalscholvers, scholekster, een dode drieteenmeeuw en 15 overvliegende kramsvogels.

 


 
Dan naar de Digue du Brack. Op de dijk richting vuurtoren vliegen heel wat kleine vogels mee: een 20-tal rietgorzen, een 10-tal veldleeuweriken en groenlingen. Ze houden ons gezelschap tot we halt houden. We stappen niet naar de vuurtoren, maar blijven op het strand en de duinen. Daar weet Johan een viertal grauwe gorzen te vinden!! Ze blijven rustig schuilen tussen het helmgras en kiezen slechts het vogelpad als we ze nog dichter proberen te benaderen. Over zee een adulte Jan van Gent. Van op de dijk bemerken we futen, 2 geoorde futen, 2 koppels middelste zaagbek, een alk, zilverplevier, drieteenstrandlopers en steenlopers. Op de terugweg vliegt een merel en langs de vloedlijn rusten een grote groep grote mantel- en zilvermeeuwen en één enkele kleine mantelmeeuw.

 

Het is middag, tijd om het vertrouwde Café Le Central op het marktplein van Gravelines op te zoeken. De temperatuur stijgt boven het vriespunt. Onderweg dienen zich nog wulp, torenvalk en buizerd aan. Na een gezellige babbel, wat eten en drinken, zetten we verder naar Le Platier d’Oye. Ondertussen is ook de zon van de partij. We passeren een roodborstje, kramsvogel, torenvalk, sperwer, 2 watersnippen, een 110-tal wulpen en wat grauwe ganzen.
 

 
Daar aangekomen verkennen we de plas aan de overzijde van de grote kijkhut met daarop smienten, tafeleenden en kuifeenden. In het struikgewas en de bomen vinden we een troepje vinken en een 10-tal kneu. Een man en een vrouw blauwe kiekendief, een vrouwtje bruine kiekendief, een sperwer en torenvalk scheren door de blauwe lucht. Op een naburige plas zitten wel 1000 smienten, samen met kuif- en tafeleenden.

 

Eenmaal in de kijkhut, komt een Fransman ons vertellen waar een mannetje Amerikaanse smient zich tussen al het eendenvolk schuil houdt. Door de telescoop ontwaren we inderdaad een andere koptekening: o.a. een roomwit voorhoofd en middenkruin en een donkergroene brede baan die over het oog naar het achterhoofd loopt. Een ‘lifer’ voor zowat iedereen, voor Johan een tweede waarneming. Op en rond de plas, het ijs en de sneeuw turen we verder naar kuif-, tafel-, wilde eend, wintertaling, waterhoen en een vliegende watersnip.

 

Tevreden zetten we onze trip verder richting Institut Pasteur. Onderweg bemerken we nog een grote gele kwikstaart en een blauwe reiger. Het kwik blijft intussen stijgen en rond 15 uur is het  4°C. Bij het westelijke insteekdok van Duinkerke dobberen op het water twee krakeenden,  drie  bril- en  5 kuifduikers (met klak), 15 geoorde futen (met bolhoed), 3 futen, een koppel middelste zaagbek en komt warempel een gewone zeehond even gluren. 4 nonnetjes vliegen over. Op het slik wel 50 rosse grutto’s, 3 bonte strandlopers, een bontbekplevier, zilverplevier, enkele steenlopers en scholeksters. Her en der vliegen zilver- en kokmeeuwen.

 

Op dan naar Canal des Dunes op zoek naar ‘de’ juveniele ijsduiker, die er al sedert  november waargenomen wordt. Onderweg duiken 3 putters op, een buizerd en 2 patrijzen . Het hele kanaal speuren we af, en slechts na verschillende stops – we laten 2 mannetjes middelste zaagbek, 2 futen en zeven patrijzen achter ons – vinden we de ‘joenkheit’ ijsduiker, die zich langdurig laat bewonderen. Nog even zien we een mannetje blauwe kiekendief en een sperwer.
 

 
Nabij de laatste te bezoeken plek,  de Puythouckplas, hebben we een overvliegende grote bonte specht. We sluiten af met drie vrouwtjes nonnetje, tafel- en kuifeenden, 4 futen, dodaars, aalscholver en meerkoet.

 

Met dank aan onze formidabele gids Johan. Dit was een subliem dagje oftewel just a perfect day…

 

Verslag en foto’s: Isabelle Bossuyt