Verslag van avondexcursie 2: KWETSHAGE – HOUTAVE – MEETKERKE

Machteld Kaesemans

 

Met een stralende zon en een diepblauwe hemel verzamelde een grote groep van 25 fervente vogelliefhebbers aan Nieuwegebrug.

 

 

 

Ditmaal had ik een afspraak gemaakt met de weergoden waar je “U” kan tegen zeggen. Veelal valt mijn uitstap letterlijk nog al vlug in het water. Nu was daar geen sprake van, wel mijn gezondheid liet het afweten, zodat ik slechts het begin kon meemaken.

 

 

 

We trokken eerst naar het nieuwe natuurgebied “Rietmoeras Kwetshage”. In 2011 werden de zogenaamde “spookbruggen” afgebroken om plaats te maken voor een 4 ha groot rietmoeras. Dit gebeurde als compensatie voor de natuur die in de toekomst verloren gaat, door de aanleg van de autosnelweg A11.  Het gebied wordt later beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos en is niet open voor het publiek. Gelukkig kreeg ik de toelating om het in alle rust te bezoeken.

.

 

 

 

 

We werden blij verrast door de aanwezigheid van een steltkluut. Nog aanwezig waren: kp. bergeend + pulli, 4 kp. kuifeend, 1 kp. dodaars. heel leuk was ook een uitgevlogen familie putter en kneu, zp. van boszietzanger, kleine karekiet en rietzanger.

 

 

Hier nam ik tot mijn grote spijt afscheid van de sympathieke groep en besprak de rest van het  traject met enkelen.

Bedankt voor de hulp!

 

 

Nu reden ze over Nieuwegebrug naar rechts de Oosternieuwweg in. Op 2 plaatsen zaten familie roodborsttapuit, ook gele kwik, grasmus, ringmus en holenduif werden gespot.

 

 

Op naar de Loweg, door velen niet zo bekend en gelegen in een bijna onbewoonde omgeving.  Leuk om te vinden was die late tapuit, opnieuw een familie roodborsttapuit, graspieper, een zeldzame veldleeuwerik, torenvalk, rietgors en patrijs.

De omgeving viel heel goed in de smaak door de rust, de mooie avondzon, de stilaan opkomende grondmist en de nog echte natuur!

 

 

Langs de Pottenmaecker hoeve, de Mareweg, Molenstraat en Biezenstraat  bereikten ze de Put van Meetkerke met een kp. fuut, 3 kp. kuifeend, zp. fitis, steenuil en koekoek.

 

Van hieruit reden ze naar de Oostendse Vaart langs de Moerdreve, en Kleine Moerstraat.

In dit gebied van de Lage Moere noteerden ze: zp. bosuil, 1 ransuil, zp. sprinkhaanzanger, zp. blauwborst, bosrietzanger, rietgors. In alle grachten hoorde en zag men kleine karekiet en rietzanger.

 

 

De tweede woensdagavond excursie was volgens iedereen een voltreffer, een fijne avond voor de ene, een prachtige gezellige “bedoening” volgens de andere, in één zin “voor herhaling vatbaar”.

 

Machteld Kaesemans  2014-06-12

 

Foto’s : Pierre Ackou  /  Frank de Scheemaeker  /  Johan Steuperaert