Verslag van de woensdagavondexcursie naar De Sophiapolder en De Blikken

Machteld Kaesemans

2015-08-04 Sophiapolder1 Marc Nollet

 

 

Op 5 augustus ging onze laatste en traditionele tocht naar Nederland door. Je zou dit “de koninginnentocht”  kunnen noemen, meestal geleid door Johan Debuck maar die had zich verontschuldigd wegens onvoorziene omstandigheden. Onze voorzitter kreunde eveneens onder het vele werk en excuseerde zich zodat Johan VH de leiding overnam, waarvoor dank.

 

Rond 19u00 vertrokken we met 7 wagens aan de grensovergang richting Sophiapolder. Ginds stonden er reeds enkele Mergussers te wachten zodat we met 23 enthousiastelingen waren om de vogels te observeren. Eerst werden de wagens netjes, helemaal opzij van het baantje geparkeerd. De vele tractors en pikdorsers konden zeer vlot voorbij stuiven, het is immers oogsttijd en…dat kon je merken.

 

 

2015-08-05 Sofiapolder Marc Nollet 2015-08-04 Sophiapolder Marc Nollet

 

 

We maakten op 3 plaatsen halt aan de Sophiapolder. Het was een heerlijke avond, wel wat moeilijk om schitterende foto’s te maken wegens het late uur.

We spotten hier 43 soorten, waarvan ik de voornaamste weergeef: geoorde fuut, lepelaar, ooievaar, slob-en krakeend, kuifeend, dodaars, kleine zilverreiger, blauwe reiger, 4 meeuwensoorten,  fuut, wulp, kluut, kemphaan, witgat, oeverloper, scholekster, kleine plevier, oever-en boerenzwaluw, rietgors, tjiftjaf , gele kwikstaart, bruine kiekendief, torenvalk e.a.

 

 

2015-08-04 Sophiapolder2 Marc Nollet

 

 

Iedereen genoot van de omgeving en de zachte temperatuur. Na de derde halte vertrokken we naar De Blikken want het was reeds 21u00.

 

Een paar 100 meter voor de parkeerplaats werden we verwelkomd door 2 bosruiters op een plasje…een goed begin!

 

 

2015-08-05 Grauwe Franjepoot1 Marc Nollet

 

 

We splitsten ons in twee groepen, naar twee kijkhutten. De belevenis van de avond was wel een grauwe franjepoot. Dit is een zeer beweeglijk ding voortdurend naar voedsel pikkend, plots opvliegend om dan opnieuw terug te keren zodat iedereen hem kon bekijken. het laatste was wel wat moeilijk want het was gaan schemeren en hij zat nogal ver. De foto die ik hierbij plaats is alleen ter informatie. Het werd onmogelijk om nog een behoorlijke “picture” te maken.

Aan De Blikken zagen we nog o.a. boomvalk, watersnip, nijlgans, regenwulp, groenpootruiter en een paar alledaagse vogels.  We ontdekten 54 soorten in het totaal !!!

Frank beloofde 50 soorten maar wij deden meer dan onze plicht !!

 

Voldaan, met een blij gevoel en in een prima groepssfeer namen we afscheid van elkaar. Wie weet…besluit Frank  om plots op een mooie avond opnieuw een uitstap te plannen, want de trek naar het zuiden begint!

 

Ik dank hierbij Johan Van Heulebrouck, Marc Nollet voor de foto’s, Johan Steuperaert  om alle vogels te noteren en iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. Het gaat jullie goed.

 

Groeten,

 

Machteld.