WESPENDIEF een echte maar eerder zeldzame ZOMERROOFVOGEL

Machteld Kaesemans

Wespendief: Foto Johan Geyskens.

De Wespendief “Pernis apivorus” is een middelgrote roofvogel met brede vleugels.  Alhoewel ze, vooral in de vlucht, zeer goed op Buizerds ”Buteo” gelijken, zijn ze daar niet nauw  aan verwant. Beiden zweven veelvuldig op thermiek en hebben daardoor  vergelijkbare vleugelvorm.

Een Wespendief met een Buizerd verwarren is heel logisch, de soorten lijken veel op elkaar en leven in dezelfde biotopen.  De Wespendief heeft echter een langere staart en vleugels, een langere dunnere hals en  een kleinere (puntiger) kop.

1: Buizerd Foto Dieder Plu.

2: Wespendief Foto Luc Stulens.

Een meer betrouwbaar kenmerk is echter de staart. Op de rugzijde is  aan de staart één brede donkere eindband te zien gevolgd door twee smallere, dicht bij elkaar gelegen dwarsbanden. De staart van een Buizerd is vrij kort met hoogstens fijne strepen.  Bij jonge vogels is het dan terug moeilijker omdat de banden vager en meer verspreid zijn .  De staart is ongeveer even lang  als de vleugelbreedte.

Wespendief Foto Dieder Plu.

Wespendieven komen in allerlei verenkleden voor , van heel licht tot heel donker , ook dat maakt het er niet gemakkelijker op . Alle leeftijdsgroepen hebben een ovale polsvlek, wat bij buizerds eerder vierkant is.  De Wespendief is echter veel schaarser dan de buizerd en verblijft slechts vijf maanden in ons land, van begin mei tot eind september.

In de vlucht is er één duidelijk kenmerk, namelijk het gedrag in zweefvlucht. Een Wespendief houdt zijn  vleugels nagenoeg horizontaal  of licht omlaag gebogen, zonder duidelijke hoek in de vleugelbocht. Zijn actieve vlucht is er een met langzamere, soepelere vleugelslagen.  Heel speciaal is wel het vlindergedrag bij Wespendieven. Men dacht dat dit enkel baltsgedrag was van mannetjes, maar het zou ook kunnen wijzen op een nestplaats of het signaleren van voedselgebieden.

Tussen Man, Vrouw en Juveniel zijn er nog enkele verschillen, maar daarvoor zou je best je vogelgids raadplegen…dit zou ons nu te ver leiden.

1: Jongen.

2: Pas uitgevlogen Wespendief Foto Harry Nijhof.

De Wespendief is een echte trekvogel die overwintert ten zuiden van de Sahara. Hij komt terug in mei, dus hebben ze geen tijd te verliezen om een nest te bouwen of een oud nest van andere vogels te gebruiken. Ze broeden in bosgebied, loofbossen,ook dennenbossen en noordelijk zelfs sparrenbossen. Het legsel bestaat uit 2 (1-3) eieren , ze komen uit na 30-35 dagen en de nestduur is 30-45 dagen.

Wespendief met wespennest.

De Wespendief is een uitgesproken specialist. Hij leeft voornamelijk…de naam zegt het zelf, van bijen, wespen en hun larven. Bij gebrek aan wespenbroed eet hij ook wel kleine zangvogels, kleine zoogdieren  en reptielen. Hij kan veilig wespennesten uitgraven, zijn klauwen zijn bedekt met een dikke huidlaag .  Zijn  spleetvormig neusgat  belet het binnendringen van zand tijdens het graven.

In augustus-september trekt de Wespendief terug  zuidwaarts en overwintert in Equatoriaal Afrika.

Hopelijk helpen deze illustraties om de Wespendief beter te herkennen.

Een andere soort is de Aziatische Wespendief “Pernis ptilorhyncus” die broedt in Siberië en overwintert in tropisch Azië.

Het vermelden en bekijken zeker waard: In Oriolus 2010- jaargang 76 nummer 2, blz. 37-42 “Individuele herkenning van Wespendief Pernis apivorus: boeiend en nuttig” door Wouter Faveyts.

Machteld Kaesemans 8-07-2011.