Watervogeltelling november 2013

Marc De Ceuninck

Dit weekend is er de derde watervogeltelling van het winterseizoen. Er is één gemeenschappelijke telling naar de Achterhaven van Zeebrugge en de polders rond Lissewege en Zeebrugge. Afspraak zondag 15/12 om 8u45 aan de randparking aan de Louis Coiseaukaai te Brugge. Iedereen welkom.

 

 

 

De telling van november was een vrij normale telling. Goede weersomstandigheden, nog geen echte winter…….de aantallen en soorten waren die van een doorsnee novembertelling, geen echte uitschieters!

 

 

In totaal werden er  38267  watervogels geteld (excl. wilde ganzen). Een normaal novemberaantal, wel ruim meer dan het dubbele van oktober. De wintervogels komen er dus aan.

 

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in november als volgt uit:

1

Uitkerkse Polder UITKERKE

11569

2

Achterhaven ZEEBRUGGE

6274

3

Tuingebied SBZ VARSENARE

1126

4

Hoge Dijken ROKSEM

1022

5

Afleidingskanalen Heist-Zelzatebrug ZEEBRUGGE

901

 

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn :

1

Smient

10341

2

Wilde eend

8771

3

Kievit

6350

4

Meerkoet

2298

5

Wintertaling

1473

 

 

 

Dodaars en fuut haalden vrij normale aantallen voor november. Leuk waren alvast 2 kuifduikers en reeds  5 geoorde futen.

Net als vorig jaar kwam een kuifaalscholver in beeld in de Achterhaven.

Er zaten nog  20 kleine zilverreigers in de streek.  De eerste 2 roerdompen werden gespot in Vloethemveld en in de Nieuwe Vrede KNOKKE-HEIST zaten er 3 kwakken.

Bij de eenden alles als usual, met de vaste  krooneend in Vloetemveld ZEDELGEM . We telden de eerste brilduikers ( 7 ) en  middelste zaagbekken ( 3 ).

Met 8 waterrallen halen we voor die soort een hoog aantal.

Bij de steltlopers waren er enkele leuke waarnemingen en leuke aantallen: 5 bontbekplevier, 1 bokje,  38 kemphanen en  6 witgatjes.

Dit weekend gaan we dus voor de derde telling van het seizoen. Het lijken mooie winterdagen te zullen worden, wel nog geen vriestemperaturen. We kunnen uitkijken naar de eerste grote zaagbekken, nonnetjes, duikers….en nog veel moois!