BLIKVANGERS van 31/07 tot en met 06/08/2017

Machteld Kaesemans

Het heeft deze week heel wat voeten in de aarde gehad om iets te vinden dat jullie hopelijk interesseert en boeit! Nieuwe en echt zeldzame soorten werden niet genoteerd.

Toch heb ik gemerkt dat de steltlopers stilaan maar zeker op terugtrek zijn naar het zuiden en pleisteren bij ons, waar er nog wat water en eten te vinden is. Zo zagen we deze week heel wat kemphanen aan de Put van Vlissegem. Oeverloper en witgat werden  ook genoteerd. Een paar regenwulpen lieten hun roep horen bij het overvliegen, zwarte ruiter werd vooral gezien in de Weiden van Uitkerke en aan De Achterhaven. De bonte strandloper was ook reeds hier en daar van de partij.

Als tweede onderwerp koos ik nog eens voor de roofvogels, omdat hun vlucht en beeld mij steeds bekoort. Kijk naar de mooie tekening van de buizerd en geniet nog even van een wespendief, want die staat reeds vertrekkensklaar. De bruine kiekendief kon ik zeker niet achterwege laten, 2017 was zeker een goed broedjaar voor hen.

Als allerlaatste krijgen jullie nog een foto van een kerkuil genomen om 12u05 wat toch een zeldzaamheid is.

Groetjes van Machteld  en tot volgende week.

Groenpootruiter

© Marc Nollet

 Oeverloper

© Filip De Ruwe

Witgat

© Marnix Vyncke

WAARNEMERS:

Alain Devreese, Alain Paquet, Anna Schneider, Antoine Cornelis, Arnold Winkel, Arnout Zwaenepoel, Augustijn De Ketelaere, Bart Van Thuyne, Bram D’hondt, Charlotte De Ghellinck, Christophe Jacobs, Daniël Josten, Dirk Werbrouck, Dominique, Dries Candaele, Emmanuel Crul, Erwin Derous, Fernand Van Ginderen, Filip De Ruwe, Florian Martens, Fons De Wispelaere, Frank De Scheemaeker, Freddy Rogiers, Gaby Wieme, Gert Meeus, Gilles Bavay, Guido Orbie, Guy Marien , Hans Compernolle, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Hans Verdaat, Isabelle Bossuyt, J. Carney, Jan D’hondt, Jan Seys, Jan Swimberghe, Jan Talloen, Jean-François Buslain, Jeroen Vullers, Johan Beyne, Johan Devos, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Lippens, Johan Vandepitte, Jos Simons, Jp Valentin, Karel Tack, Koen Baute, Kris Lesage, L Feys, Lowie Lams, Luc De Cat, Luc Vanpaemel, Lucas Nieuweboer, Luk Ingelbrecht, Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Marcel Pottier, Mathieu Vandewiele, Mylle Johnny, Nick Vanclooster, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Pattyn Francis, Paul Decuypere, Pieter Braem, R. Van De Velde, Reinhardt Strubbe, Resteau Nathalie, Rik Vande Kerchove, Robbe Gils , Robrecht Debbaut, Romain Deloof, Rony Lierman, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Sebastiaan Hanoulle, Stefaan Brinckman, Stefaan Cornelus, Stijn Baeten, Stijn Cooleman, Thijs Tanghe, Thomas Vermeire, Tim Vochten, Timo Rauw, Tony Parmentier , Verduystert J.P, W. Van Alboom, Wilfried Pattyn, Willy Dias, Wim Pauwels, Wim Trio, Wout De Rouck, Wout Vanschoonbeek.

Regenwulp

© Marc Nollet

Bonte Strandloper

© Filip De Ruwe

Zwarte Ruiter

© Francis Pattyn

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Buizerd

© Marc Nollet

Bruine Kiekendief

© Filip De Ruwe

Wespendief

© Patrick Keirsebilck

VOGELLIJST:

Kwartel, Geoorde fuut, Zwarte ooievaar, Lepelaar, Grote zilverreiger, Wespendief, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Pontische meeuw, Grote stern, Kerkuil, Bosuil, Zwarte specht, Cetti’s zanger,  Sprinkhaanzanger, Snor, Blauwborst, Nachtegaal, Kruisbek.

Kerkuil

© Stefaan Cornelus

Bovenste foto: © Kemphaan / Filip De Ruwe

Machteld Kaesemans 8/08/2017