Broedvogels: Voorstelling Project

Projectleider Algemene broedvogels: Stijn Cooleman

Projectleiders Bijzondere broedvogels: Frank De Scheemaeker en Jan Swimberghe

In Noord-West-Vlaanderen bestaat er een lange traditie van monitoringsprojecten. Broedvogels worden in de regio al meerdere decennia in kaart gebracht. Heel wat vogelkenners inventariseren alle monitorings- en aandachtssoorten in hun “local patch” of melden broedgevallen van zeldzame soorten. Al deze gegevens worden ingevoerd in ‘Vogels’, de faunadatabank van Mergus.

Jaarlijks publiceert Mergus een “Broedvogelrapport”met een lijst per gebied (er zijn er 27!) van alle doorgegeven territoria of broedgevallen. Dit lijvig rapport is op eenvoudige vraag te bekomen bij de voorzitter.