MYSTERYBIRD COMPETITIE: OPLOSSING NR 5 – OPGAVE NR 6

Frank De Scheemaeker

OPLOSSING MYSTERY BIRD 05

 Er waren ditmaal 55 deelnemers waarvan 37 met een korrekt antwoord. Een roodkeelduiker heeft een duidelijk grijs langgerekt lichaam en is forser qua uitzicht, een roodhalsfuut is nooit zo wit in de hals en duidelijk groter dan de beestjes op de foto. Een duidelijke zwarte rug, kleiner formaat, een platte kop, een duidelijke  scheiding tussen zwart/wit in de koptekening ( hals en naar de pet toe) steken de soort dus weg van de geoorde fuut, m.a.w. we hebben hier te maken met twee kuifduikers.

 De foto werd door Patrick Keirsebilck getrokken op 28/1/2011 in de Achterhaven te Zeebrugge.

 Tot op heden hebben we in totaal reeds 71 verschillende deelnemers kunnen noteren, er zijn nu nog 23 deelnemers met de 5 mystery-birds juist.  

MYSTERY BIRD 06

 Hierbij nieuwe opgave. Gelieve jullie antwoord te willen opsturen naar buk@telenet.be tegen uiterlijk 30 november .