MYSTERYBIRD COMPETITIE: DE WINNARES IS CHRIS MELIS. PROFICIAT

Frank De Scheemaeker

OPLOSSING MYSTERY BIRD  10


We ontvingen 33 inzendingen waarvan er slechts 3 correct waren.

Het was dus absoluut geen gemakkelijke opgave. Onze bedoeling was om de schifting

verder door te voeren en daar zijn we wonderwel in geslaagd, zoals verder zal blijken.

In plaats van een volledige uitleg te geven omtrent bedoelde soort zenden wij jullie hierbij een tweede foto van de mystery-bird 10, waaruit onmiddellijk blijkt over welke vogel het gaat, namelijk een strandleeuwerik.


Patrick Keirsebilck trok de foto’s op 10/11/2010 in Holwerd ( Friesland) – Nederland.


Er is slechts één persoon met 10 juiste inzendingen voor deze editie, zijnde CHRIS MELIS.

Onze welgemeende proficiat voor deze prestatie, zij gaat dus lopen met de boekenbon alsook met de eeuwige Mergusroem.

Eigenlijk verdient Chris Melis een dubbele proficiat want zij was de enigste deelneemster

die over de 2 edities heen alle mystery-birds juist had. Ze haalde dus de maximumscore van 20/20. Chapeau !!