01/08/2010

Frank De Scheemaeker

We hadden vandaag de eerste rosse grutto’s verwacht… , helaas geen rosse grutto’s wel de eerste groenpootruiters, twee samen over het strand.

Anderzijds vlogen de regenwulpen nog redelijk goed door, vooral kleinere groepen tot 10 ex. over zee, éénmaal samen met een groepje aalschovers.   Voorts één groep van ca. 15 ex. over de polders.

De wind die vooral eerst uit de zuidwestelijke hoek kwam, ruimde rond 9h45 naar west, gevolg : toenemende zilvers en kleine mantels over de duinen en een toenememd aantal ondetermineerbare (nog te ver) sterns.

De gebruikelijke nog te ruien bergeenden naar het noorden en reeds een handvol zangertjes naar het zuiden.

Een niet oninteressante trekteldag met als afsluiter twee ad. blauwe reigers laag over zee.