02/09/2010

Frank De Scheemaeker

Deze morgen drie uurtjes geteld, tevergeefs gewacht op de komst van lepelaars, een groepje van drie super hoog, maar meer niet.

De steltjes hadden er duidelijk opnieuw zin in, een verkeerd beeld wellicht vandaag van deze groep; de groepjes waren klein, maar toch kwamen ze hoog aangevlogen om zich op het strand te zetten, af en toe hoorde ik bontbekjes roepen maar zag ze niet, ook de zwarte ruiter niet, …, leuk waren de twee drieteentjes en een bontbek die zich uit de lucht lieten vallen om een aantal minuten op het strand te foerageren, in een gemengd groepje zaten wellicht 7 juv. grauwe franjepoten, maar niet echt waar te maken, dus ook niet genoteerd.

Gisteren 1 rietgors, vandaag een groepje van 3, t’is gene vetten, maar misschien wel een tendens naar meer de volgende dagen.