BLIKVANGERS van 20/09 tot en met 26/09/2010

Machteld Kaesemans

WAARNEMERS :

Eric Hermy, Machteld Kaesemans, Frank De Scheemaeker, Kenny Hessel,  Emmanuël Crul, Stefaan Brinckman, Willem Jans, Patrick Keirsebilck, Guido Orbie,  Benny Cottele, Jan D’hondt, Nicholas Endriatis,  Maarten Dermout, Luc De Cat, Wim Pauwels, Jan Baert, François Roland, Peter Adriaens, Rik Vande Kerckhove, Jan Lannoo, Hans De Blauwe, Jean-Marie Delbecque, Ward Vercruysse, Noël Vervaecke, Johan Debuck, Patrick Janssens, Romain Deloof, Steven Keteleer, Werner Goussey, Davy Bosman, Johnny Mylle, Koen, Rudy Deplae. Philippe Hermand, FormOrnitho d’Aves, Eric Cuvelier, Viviane Lootens, Wim Lammerant, Philippe Schepens.

VOGELS + GEBIED :  (“ DE BIJZONDERSTE”) –  Aantal en data te vinden bij Waarnemingen Mergus.

 

Noordse Stormvogel :  Strand te Blankenberge, Zee te Blankenberge.

Noordse Pijlstormvogel : Strand te Strand te Zwinbosjes, Zee te Blankenberge.

Vaal Stormvogeltje: Strand te Strand te Zwinbosjes.

Grote Zilverreiger: Damme, Weiden Damse Vaart West.

VISAREND:  Heist,  Vloethemveld1.

Wespendief :  Het Zwin, Weiden Pompje, Knokke Zwinbosjes.

Blauwe Kiekendief : Heist Speelmanweiden.

Smelleken:  Knokke- Het Zwin, Houtave Hoge Moere, Zee te Blankenberge, Uitkerke Weiden.

Slechtvalk : Brugge Centrum, Brugge Handelsdokken, Voorhaven Oostdam en Westdam, Schorrenweiden, Lage Moere, Het Zwin, Zee Wenduine tot Blankenberge, Sasheul Heist, Uitkerke Weiden.

Waterral : Damme Stadswallen West.

Kleine Strandloper: Uitkerke Velduilweiden.

Geelpootmeeuw :  Weiden Pompje.

Vorkstaartmeeuw : Zee te Blankenberge.

Noordse Stern:  Voorhaven Westdam.

Zwarte Stern :  Strand bij Oostdam.

Grote Jager : Zee Wenduine tot Blankenberge, Zee te Blankenberge.

Middelste Jager : Het Zwin, Strand te Strand te Zwinbosjes, Zee te Blankenberge.

Kleine Jager : Het Zwin, Strand te Strand te Zwinbosjes, Strand te Blankenberge, Zee te Blankenberge, Strand te Zwin

Bosuil: Brugge Centrum.

Velduil: Heist  Oostdam-Sterneneiland, Voorhaven Westdam.

DRAAIHALS:  Sasheul Heist.

Kuifleeuwerik : Strand bij Oostdam.

Boomleeuwerik : Knokke Zwinbosjes sectie 6 + sectie 4.

Graszanger :  Sasheul Heist, Knokke Het Zwin.

Cetti’s Zanger :  Heist-Haagje, Sasheul, Kleiputten, Kuststrook, Achterhaven Zeebermkanaal zuid, De Fonteintjes, Varsenare Tuinbouwgebied, Het Zwin, DE Haan.

SPERWERGRASMUS :  Sasheul Heist, Zeebrugge Vandammesluis.

Bladkoning:  Achterhaven Haagje Heist, Visserskruis, Voorhaven Westdam.

Bonte Vliegenvanger :   Heist- Haagje, Sasheul, Visserskruis, Zeebrugge Strand bij Oostdam, Vandammesluis, Zeebrugge Centrum Oost.

Kruisbek :  Vloethemveld 2, Knokke Zwinbosjes sectie 6 + sectie 2.

Sneeuwgors :  Knokke Het Zwin.

Ijsgors :  Voorhaven Westdam.