DUDZEELSE POLDER: een nieuwe natuurontwikkelingsproject

Frank De Scheemaeker

Een natuurontwikkelingsproject in het kader van het compensatieverhaal van de Achterhaven ligt in de Achterhaven zelf en wel ten N van de Herdersbrug. Aan de rechterkant van het Zeekanaal dus voor Cafe den Overzet. Twee grote akkers werden afgegraven. In de noordelijke werden laantjes getrokken, in de zuidelijke een diepere plas met eilandje. De laatste twee weken reeds heel wat eenden en steltlopers daar aanwezig – belooft voor zondag tijdens de eerste watervogeltelling. Bedankt Geert om mijn foto’s wat bij te werken.

Zuidelijke afgraving  (moet je tevoet naar toe Рbaantje is uitgebroken)

Noordelijke afgraving – kun je bekijken vanaf de weg naar de Overzet