WESTERSCHELDE EN DE BRAAKMAN

Frank De Scheemaeker

Op 02 oktober een wandeling gemaakt van Nummer Een tot Hoofdplaat bij laagwater. Duizenden steltlopers van zeer dichtbij te bekijken: >1000 Scholekster, >400 Tureluur, tientallen Zilverplevier, Wulp, Rosse Grutto, Bonte Strandloper en ook enkele wellicht Ijslandse Grutto. Opvallend ook op het slik 7 Lepelaars en 6 Kleine Zilverreigers. In de schorre 8 Rotgans en op de Hoge Platen minstens 16 Zeehondjes.

Op zaterdag 09 oktober dan met de fiets van Hoofdplaat t.e.m. de Braakman, ditmaal met hoogwater en dus geen steltlopers. In de Paulinaschor 9 Kleine Zilverreigers en 1 Bruine Kiekendief. In de Braakman Buizerd, Sperwer, Torenvalk, veel eenden en groepje Kolganzen toekomend. Op de Schelde zelf 7 Eidereend