BLIKVANGERS van 11/10 tot en met 17/10/2010.

Machteld Kaesemans

WAARNEMERS:

 Wim Pauwels, Johan Vandepitte, Machteld Kaesemans, Frank De Scheemaeker, Patrick Keirsebilck, Stefaan Brinckman, Frank Wildiers, Romain Deloof, Patrick Janssens, Peter Adriaens, Dirk Anseeuw, Luc Van den Kerchove, Jan Swimberghe, Kenny Hessel, Roland François, Luc De Cat, Johan Opsomer, Emmanuel Crul, Benedict De Laender, Kristof Hurtekant, Johan Buckens, Geert Vanhulle, Karina Samyn, Jan Baert, Davy Bosman, Ruben Saey, Marc Deknock, Marc De Ceuninck, Willem Jans, Antoine Cornelis,  Joris Elst, Johan Debuck, Nicholas Endriatis,  Johnny Mylle,  Miguel Demeulemeester, Eric Van Colenberghe, Johan Opsomer, VWG Mergus – Watervogeltellers, Tom Vandezande,  Johan De Meirsman, Xavier Vandevijvere, Wouter Van Gompel, Johan Devos,  Andre Charles, Guy Laurijssens, Yves Baptiste, David Botteldoorn, Bart De Schutter, Norbert Willaert, Pieter Vantieghem, Steven Keteleer, Stijn Cooleman, Valerie Lejeune, Pieter Vanormelingen.

VOGELS + GEBIED :  (“ DE BIJZONDERSTE”) –  Aantal en data te vinden bij Waarnemingen Mergus.

 Rosse Stekelstaart : Roksem Put/ Hoge Dijken.

Kuifduiker : Achterhaven – CTO, Insteekdok West.

Geoorde Fuut : Roksem Put, Het Zwin, Put van Vlissegem, Achterhaven-Weiden Distrigaz.

Witoogeend : Vloethemveld 1.

Zwarte Ooievaar : Waggelwater.

Roerdomp: Moerbrugge Opgespoten Terreinen, Rietveld Pelikaan.

Koereiger : Uitkerke Weiden.

Grote Zilverreiger: Zerkegem Put, Damme Weiden Bowling, Uitkerke Weiden, Moerbrugge Opgespoten Terreinen, Voorhaven Westdam, De fonteintjes, Oostkamp Centrum, Weiden Fort van Beieren, Het Zwin, Vloethemveld 1, Roksem Put.

Kuifaalscholver : Achterhaven CTO, Insteekdok-Noord, Insteekdok-West.

Rode Wouw : Uitkerke Weiden.

Bruine Kiekendief: Akker Pelikaan, Houtave Hoge Moere, Weiden Uitkerke.

Blauwe Kiekendief : Het Zwin, Strand bij Oostdam.

Havik : Kleyne Vlakte.

Ruigpootbuizerd : Uitkerke Weiden.

Smelleken:  Voorhaven Westdam, Zeebrugge Vandammesluis.

Slechtvalk : Strand Westdam Zeebrugge, Voorhaven Oostdam – Westdam, Heist – Sasheul, Kuststrook, Centrum, Het Zwin, Houtave Polders, Achterhaven-weiden Spoorweg West, Zeekanaal Zuid, Uitkerke Weiden, Lissewege Centrum, Zeebugge Centrum–Oost.

Waterral : Rietveld Pelikaan.

Bokje : Eernegem Bourgogne Meersen, Eendenkooi Lissewege, Vloethemveld 1.

Kleine Strandloper: Weiden Pompje.

Krombekstrandloper : Strand De Haan tot Wenduine.

Geelpootmeeuw :  Voorhaven Westdam, Roksem Put.

Noordse Stern:  Blankenberge Haven.

Kleine Jager :  Voorhaven Oostdam, Strand bij Oostdam.

Velduil: Strand bij Oostdam, Strand te Heist, Hoge Noen, Het Zwin, Nachtegaalpolder.

Kleine Bonte Specht : St. Kruis Centrum, Oudenburg.

Zwarte Specht : Ryckevelde, Bulskampveld sectie 6.

Boomleeuwerik :  Voorhaven Westdam.

Graszanger :  Sasheul Heist, Achterhaven CTO,  OT Spoorweg-Oost.

Baardman : Rietveld Pelikaan, Achterhaven CTO, OT Spoorweg Oost.

Bladkoning:  Bos Maleveld, Sasheul Heist.

Cetti’s Zanger : Sasheul Heist, Achterhaven CTO, OT Spoorweg Oost, Rietveld Pelikaan, Haagje Heist.

Sprinkhaanzanger : Voorhaven Westdam.

Kleine Barmsijs : Heist Bosje, Voorhaven Westdam.

Kruisbek :  Sasheul Heist, Ryckevelde, Vloethemveld 2, Bulskampveld sectie 6.

Geelgors : Weiden Pompje, Heist Bosje, Haagje Heist.

Ijsgors : Voorhaven Westdam, Weiden Pompje, Uitkerke Weiden, Heist Bosje, Het Zwin, Put van Vlissegem

Baardman  – Foto van Eric Vancolenberghe