WATERVOGELTELLINGEN UITKERKSE POLDER: 17/10/2010: INDRUKWEKKENDE AANTALLEN

Frank De Scheemaeker

Ondanks het feit dat het de eerste watervogeltelling van het seizoen 2010-2011 was, werden er  verrassende resultaten geboekt in de Uitkerkse Polders.  Dit natuurgebied leent zich uitstekend voor het verblijf van watervogels in de winter. Bijzonder leuk waren de 2 Grote Zilverreigers, de 2 Koereigers, 1 Grutto, 2 Rosse Grutto, mooie aantallen Kolgans, Goudplevier enz.. 

Klik op de titel en je vindt het volledig resultaat in bijlage.  Dank aan onze tellers, Franky Beidts, Filip Vanhee, Marc Peeters, Bart Vantorre, Dirk Content, John Van Gompel en coördinator Geert De Clercq.

 

 foto van Rudy Vantorre

                   
Waterwildtelling Uitkerkse Polder                    
Teldatum: 17- 10- 2010   Volledigheid: volledige telling
Telomstandigheden: wat verstoring            
Weersomstandigheden:  zonnig, koud, weinig wind
                     
Tellers:  Franky Beidts, Bart Vantorre, Geert De Clercq, Filip Vanhee, Marc Peeters
                     
  mwuk ewuk twuk gwuk kwuk rwuk pwuk vwuk ksuk TOTAAL
Aalscholver       4       2 6 12
Kleine Zilverreiger           1     1 2
Grote Zilverreiger       2           2
Blauwe Reiger 3 2 4 9 2 7 3 2 4 36
Bergeend       7   4     1 12
Smient 68 210 360 445 150 380 15 250 438 2316
Wintertaling 4 25   209   116 95 65 111 625
Wilde eend 35 45 25 70   105 30   65 375
Pijlstaart       2   2       4
Slobeend     14 6   17   8 27 72
Waterhoen         8 2     21 31
Meerkoet       130         44 174
Scholekster                 2 2
Goudplevier 14 65 160 2   670 35 20 155 1121
Kievit 150 220 800     506 390 25 272 2363
Kemphaan           11     7 18
Watersnip 4         13   2 2 21
Grutto               1   1
Rosse Grutto                 2 2
Wulp   160 45 60 10 131 10 50 141 607
Zwarte Ruiter       1       1 3 5
Tureluur                 1 1
grauwe gans   45 250 180   62   80 127 744
kolgans   65 95 565   1150   160 249 2284
canadese gans                 17 17
kleine rietgans           29     35 64
koereiger                 2 2
                     
  mwuk meeuwenweiden rwuk reigersweiden      
  ewuk eendenweiden   pwuk plevierweiden      
  twuk tureluursweiden   vwuk velduilweiden      
  gwuk gruttoweiden   ksuk kuststrook      
  kwuk kievitsweiden