Vervolg “Lac du Der”.

Machteld Kaesemans

Onze Mergusboys, Patrick, Guido, Johan x2, Frank, Eric, Geert x2, Romain, Jan, Marc, Wilfried, Luc, Kristof, Jef, Rik, Noël, Ruben en drie girls, Patricia , Karina en Chris stellen het prima.  Wie de familienaam foutloos kan aanvullen, wordt door mij getrakteerd !

Ze meldden volgende vogels,

Etang de la Horre: 2 ad. Zeearend,  1M. en 1V. Blauwe Kiekendief,  1 Juv. Visdief erg speciaal op dit moment van het jaar, 1 Slechtvalk,  2 Grutto…ook zeer laat. Verder nog massa’s Ijsvogel,  Waterral, Brilduiker e.a.

Lac d’Amance: 1 Klapekster, 20 Kleine Zwaan, 2 Waterpieper, 1 Glanskop, 1 Kuifmees, 106 Grote Zilverreiger,  nog veel andere dingen en  één  Beverrat.

Lac du Der: nog steeds 1 Boerenzwaluw !

“Last but not least”. Ginder zitten ze met echt zomerweer 18°… zonnebrand ! Ze dreigen ermee gezamelijk te verhuizen, maar dan trekken we mee !

Groeten aan iedereen.

Machteld.