WATERVOGELTELLING ACHTERHAVEN 14 11 2010

Frank De Scheemaeker

8 m/v en 3 ploegen gemaakt. Voornaamste aantallen: 121 Fuut, slechts 54 Aalscholvers, 9 Kleine Zilvers, 1 Grote (aan Kasteel T Berghe), 1332 Smient, 468 Wintertaling, 777 Wilde Eend, 490 Meerkoet, 137 Goudplevier, 5936 Kievit, 28 Kemphaan, 6 Zwarte Ruiter, 55 Tureluur, 3 Witgat, 4 Cetti’s Zanger, 1 Ijsvogel en 2 Oeverpieper. Bedankt tellers.