Word lid van MERGUS

Marc Nollet

Onze vogelwerkgroep MERGUS heeft de wind in de zeilen: alle studieprojecten verlopen vlot (broedvogels, watervogels, enz…), net als de natuurbeschermingsprojecten (uilen, zwaluwen). De excursies, weekends en reizen zijn drukbevolkt, we hebben een nieuwe enthousiaste webmaster en een leuke site….en zijn nu druk aan het werken aan een gans reeks artikels en rapporten…..maar organiseren kost geld en daarom vragen we jullie lid te worden van Mergus door een bijdrage te storten van 10€ op de rekening 380-0084815-11 van Mergus, p.a. Pastoriestraat 174, 8200 Brugge met vermelding lidgeld 2011. Jullie krijgen in ruil een leuk activiteitenprogramma, excursies, weekends, reizen (als eersten aangeboden), korting op of gratis ledenfeest en binnenkort een exclusieve login op tijdschrift op de site.

DOEN!

Het MERGUS Team