Veel zwanen, eenden en ganzen in de Braakman

Marc Nollet

Henk Castelijns meldt dat door het winterweer er zeer hoge aantallen watervogels in de Braakman aanwezig zijn. Gisteren en vandaag werden de slaapplaatsen geteld.

  • 02/01/2011 ’s avonds Noord: Grote Zilverreiger 2, Scholekster 31, Wulp 95, ganzen >10000, zwanen >300. De laatste getallen waren onbevredigend, daarom ’s ochtends teruggegaan.
  • 03/01/2011 ’s morgens Noord: Wilde Zwaan 28 (27 vol en 1 onv), Klein Zwaan 470, Grauwe Gans ±3000, Kolgans ±12000, Nijlgans 130, Grutto 22, Kemphaan 27, Brandgans ±100, Kleine Zilverreiger >4.
  • 03/01/2011 ’s avonds Spaarbekkens: Kolgans ±30000 (!!), Grauwe Gans ±1500 en Grote Zaagbek 4 man en 6 vrouw.

Dit is een verdubbeling van de tot nu toe hoogste aantallen voor Wilde Zwaan en Kolgans. Wat betreft de Kleine Zwaan gaat het om het hoogste aantal sinds de 551 ex in november 1982.

Ander nieuws.

  • Geoorde Fuut geen meer sinds begin december. Toch was er praktisch geen ijs op de spaarbekkens.
  • Wilde Eend 7480 ex (02/01). Wel vaker na zulk weer.
  • Smient 2010ex  (02/02). Vrij normaal aantal na zulk weer.
  • Nonnetje 2 ‘vr” (02/01), 1 mn (24/12).
  • Vuurhaan 2 ex Zuid (26/12).
  • Brandgans 2250 ex (28/12). Vier keer meer dan ooit.
  • Sneeuwgans 3 ex (2 lichte en 1 blauwe) (02/01).