Oproep: vogelinventarisatie in Wit-Rusland

Marc Nollet

GEZOCHT
Vogelaars voor een vogelinventarisatie in Wit-Rusland
Periode:25 mei tot 5 juni 2011
Soort inventarisatie: algemene broedvogelinventarisatie en inventarisatie waterrietzangers.

Toerov is een dorp aan de oevers van de Pripjat, een prachtige rivier, die veelal nog ongeschonden door het brede moerasland van Zuid WitRusland stroomt. De uiterwaarden staan in het voorjaar grotendeels onder water en wordt als het water zich langzaam terugtrekt in bezit genomen door eindeloos veel weidevogels. Je struikelt over de nesten van kievit, grutto, bontbekplevier, terekruiter (meer dan 20 paar rond Toerov), tureluur, porseleinhoen en af en toe een poelruiter.

In het zand van de rivierduinen vind je kolonies dwergsterns. Boven meren hangen en duiken zwarte stern, witwang- en witvleugelstern. In de bosjes zingen buidelmees, sperwergrasmus en roodmus en als je geluk hebt zie je de azuurmees.

In de wijdere omgeving kun je elke specht tegenkomen die in Europa zit. Wat het grotere werk betreft is de zeearend, de bastaardarend, oehoe en met veel geluk de oeraluil te zien. In de moerassen langs de Pripjat zijn ook verschillende baltsplaatsen van poelsnip. Een walhalla dus voor vogelaars.

In de zeggemoerassen van Wit Rusland zitten veel waterrietzangers. Vogelbescherming Wit Rusland is bezig met tellingen van deze zeldzame vogel. Meedoen aan deze tellingen geeft je kans om de grootste open zeggemoerassen van Europa te bezoeken en te genieten van hun unieke biodiversiteit. Je leert meer over de waterrietzanger en krijgt veel andere vogels te zien.

Vogelbescherming Wit Rusland (ABP) nodigt vrijwilligers uit om een week te helpen bij de algemene broedvogelinventarisatie in Toerov en daarna een week bij de tellingen van de waterrietzanger. ABP zal helpen bij het aanvragen van een visum en zal je begeleiden door middel van andere formaliteiten.
Kosten:je betaalt zelf voor de reis (treinretour ca. €250,-) en kosten
voor het visum (ca. €60,-). Voor onderdak wordt gezorgd door de ABP. Je draagt wel bij
aan de kosten van levensonderhoud, maar dat is niet veel. Meer informatie: en opgeven kan bij Florrie de Pater: 020-6705207, florriep@dds.nl. Ook informatie beschikbaar bij Piet Veel, veelpiet@hotmail.com.

Voor een mooie impressie van het gebied, zie hier. Merijn van Leeuwen (merijnvanleeuwen@yahoo.com), Rinse van der Vliet (rinsev@hotmail.com) en Jip Binsbergen (E.M.Binsbergen@uva.nl) zijn in 2010 geweest en kunnen helpen met soortenlijsten, wat te verwachten etc.