VERSLAG FIETSTOCHT: STALHILLE-KLEMSKERKE-ETTELGEM.

Machteld Kaesemans

Alle foto’s van Marc Vandamme.

Met een gezellige groep van negen, waarvan 6 mannen die een fietstocht in de polders verkozen boven Parijs-Roubaix, vertrokken we om 14u10 aan de kerk van Stalhille. Edmond, Wilfried, Marianne, Marc, Luc, Chris, Jan, Roger en Machteld zagen hun tocht zeker zitten  in dit schitterend weer, op zoek naar vogels en…die waren talrijk aanwezig.

2 Kluut.

Onze tocht liep naar de Schorreweiden, waar we o.a. zagen: (de volledige lijst vind je op wn.be) Kluut, Blauwe Reiger, Slobeend,  Watersnip, Wintertaling, Tureluur, Grutto, Kemphaan, Torenvalk, Rietzanger, Blauwborst, Graspieper.

Torenvalk.

Op weg naar het Pompje: Groene Specht, Buizerd, Tjiftjaf  en Winterkoning. Aan het Pompje: Lepelaar, Grutto, Bruine Kiek man, Kleine Plevier, Kluut, Boerenzwaluw, Watersnip, Witgatje, Gele Kwikstaart, Buizerd ea.

Lepelaar.

Onderweg naar Schobbejak: Kneu, Putter, Huiszwaluw, Bruine Kiek man, Kuifeend. Aan Schobbejak: Prachtig koppel Bruine kiek, Zwartkopmeeuw, Witgatje, veel Grutto’s ea.

Het was een leerrijke uitstap in een prima sfeer. Iedereen heeft genoten van de vogels en het zonnetje. Nog een speciaal woord van dank aan Marianne voor het noteren en doorsturen van de waarnemingen, aan Marc voor de mooie foto’s en het gebruik van zijn telescoop, aan  Jan voor de hulp bij het herkennen van de vogelgeluiden. Eigenlijk, bedankt iedereen voor het fijne gezelschap en tot  een volgende keer.

Machteld Kaesemans 10-04-2011.