BLIKVANGERS van 04-04 tot en met 10-04-2011.

Machteld Kaesemans

Beflijster, Foto: Philippe Deprez.

Deze week veel  nieuwelingen zoals Graszanger, Sprinkhaanzanger, Nachtegaal, Beflijster, Blauwborst e.a. Je merkt het al, de zangvogels deden hun intrede in deze schitterende lenteweek. Daarnaast ook Purperreiger, Visarend, nogmaals Reuzenstern en Dwergstern.  Iedereen bedankt voor de talrijke waarnemingen, doe zo voort!

IJslandse Grutto geringd, Foto: François Roland.

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis, Bart Van Thuyne, Benedict De Laender, Filip De Coster,  Devos Johan, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Frank De Scheemaeker, Guido Orbie, Hans Compernolle, Ivan Leroy,  Jan Baert,  Jan D’hondt, Johan Buckens, Johan Debuck, Joris Elst, Jozef Vansteenkiste, Kris Lesage, Kristof Hurtekant, Liesbeth Verlinden, Luc De Cat, Machteld Kaesemans, Marc Nollet, Mieke Rodts, Mylle Johnny, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Peene Dirk, Pieter Van Hauwaert,  Rik De Jaegher, Rik Vande Kerchove, Robrecht Pillen, Romain Deloof, Stefan Keereman, Steven D’haese, VWG Mergus, Ward Tamsyn, Wilfried Pattyn,  Willem Jans, Wim Pauwels, Dominique Verbelen, Jan Swimberghe, Johan Opsomer, Karina Samyn, Koen Baute, Luc Vanpaemel, Rudy Deplae, Stefaan Brinckman, Verduystert j.p. Peter Adriaens, JohanLaeremans, Tom Vanzande, Tom Goossens, Peter Boesman, Stijn Bory, Raphael Lebrun, Renaat Vande Meulebroeke, Thomas Michiels, David Van den Schoor, Olivier Dochy, Wouter Courtens, Christophe Gruwier, Benny Cottele, Danny Depauw.

Blauwborst, Foto: Patrick Keirsebilck.

VOGELS + GEBIED : (“ DE BIJZONDERSTE”) –  Aantal en data te vinden bij Waarnemingen Mergus.

Wilde Zwaan : Het Zwin.

Ijseend : Laguna Beach Heist.

Middelste Zaagbek : Insteekdok West.

Geoorde Fuut : Roksem Put, Insteekdok Zuid.

Lepelaar : De fonteintjes, Uitkerke Weiden, Weiden Pompje, Lage Moere, Weiden Hoge Noen, Smientenweiden Zeebrugge,  Het Zwin, Strand te Strand te Zwinbosjes.

Roerdomp : Rietveld Pelikaan.

Kwak : Zwinbosjes sectie 6.

Purperreiger : Weiden Noordede, Fonteintjes, Ter Doest, Zwinbosjes, Lage Moere, Weiden Hoge Noen, Insteekdok West, Plasjes Pelikaan.

Grote Zilverreiger : Fonteintjes, Weiden Pompje,  Hertsberge Warande, Damme Branddijk, Weiden Noordede, Damme Weiden Bowling.

Kuifaalscholver : Insteekdok Noord.

Visarend : Nieuw Beernem Centrum.

Rode Wouw : Weiden Spoorweg Oost, Greveningedijk.

Bruine Kiekendief : Stalhille, Damme, Uitkerke, Meetkerke, Weiden Pompje,  Houtave, Heist, Brugge, Varsenare,  Achterhaven.

Blauwe Kiekendief : Polders Schoeringebrug. Kattine, Houtave Polders, Jabbeke Weiden Rijkswacht.

Smelleken : Fonteintjes, Zwin, Polders Schoeringebrug, Achterhaven Pelikaan.

Slechtvalk : Varsenare Tuinbouwgebied, Weiden Spoorweg Oost, Houtave Polders, Brugge Centrum,  Fonteintjes.

Waterral : Moerbrugge Opgespoten Terreinen, Fonteintjes.

Kraanvogel : Vlissegem Bunkerweiden, Klemskerke Weiden, Houtave Polders, Zeekanaal, Het Zwin, Zwinbosjes.

Bokje : Achterhaven CTO.

IJslandse Grutto : Vlissegem Bunkerweiden, Weiden Pompje.

Krombekstrandloper : Weiden Pompje.

Reuzenstern : Fonteintjes, Strand Blankenberge-Zeebrugge, Smientenweiden Zeebrugge.

Dwergstern : De Fonteintjes.

Kerkuil : Ver Assebroek, Blauwkasteelhoek.

Bosuil : St. Kruis Centrum, St. Michiels Centrum.

Kleine Bonte Specht : Bos van Wijnendale, Bos Maleveld.

Zwarte Specht : Bos van Wijnendale, Doeveren West, Kampveld, Vloethemveld.

Boomleeuwerik : Fonteintjes.

Strandleeuwerik : Voorhaven Oostdam, Sterneneiland.

Cetti’s  Zanger :. De Fonteintjes, Rietveld Pelikaan, Lage Moere, Eendenkooi Meetkerke, Uitkerke Weiden, Stalhille Weiden, Zeekanaalberm Noord, Lissewege Monnikenwerver, Weiden Distrigaz, Sasheul Heist.

Graszanger : OT. Spoorweg Midden.

Sprinkhaanzanger : Heist: Haagje, Sasheul, Kustsrook, Oostdam, Weiden Spoorweg Oost, Paelsteenpanne.

Blauwborst : Oudenburg, Achterhaven, Assebroek, Klemskerke, Dudzele, Houtave, Assebroek, Heist, Damme, Varsenare, Meetkerke.

Nachtegaal : Fonteintjes, Zwinbosjes, De haan Golf.

Beflijster : Fonteintjes, Weiden Spoorweg Oost, OT Spoorweg Oost, Zwinbosjes, Polders Schoeringebrug, Lage Moere, Smientenweiden Zeebrugge.

Gekraagde Roodstaart : Assebroek Meersen, Beverhoutsveld, Torhout Oost, Damme Zuiddijk, Willem Leopold Polder.

Boompieper : Fonteintjes,Achterhaven, Zwinbosjes, Heideveld Bornebeek, Kampveld, Lage Moere.

Rouwkwikstaart : Weiden Pompje, Fonteintjes, Uitkerke Weiden.

Engelse Kwikstaart : Polders Schoeringebrug

Kleine Barmsijs : Zwinbosjes.

Barmsijs spec.: Vloethemveld, Fonteintjes.

Appelvink : Bos Maleveld.

IJsgors : Weiden Hagebos, Weiden Spoorweg West, Polders Schoeringebrug.

Machteld Kaesemans 12-04-2011.