BLIKVANGERS van 11-04 tot en met 17-04-2011.

Machteld Kaesemans

Paapje, Foto: Johan Buckens.

Heel veel waarnemingen deze week …proficiat! Tal van nieuwe soorten deden hun intrede met als uitschieters: Kwartel, Porseleinhoen, Zwarte Wouw, Steltkluut, Bosruiter. Als zangvogels: Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Paapje e.a. Veel Regenwulpen  werden gezien op weg naar het noorden. Aan de Fonteintjes is  het een hele drukte, vandaag telde men in zes uur 6690 exemplaren waarvan 49 verschillende soorten. Gisteren  in tien uur en half: 14.429 exemplaren – 76 soorten.  Dus uitkijken,  luisteren en niet vergeten jullie waarnemingen in te voeren!

Regenwulpen, Foto: Roland François.

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis, Bart De Craemer, Bart Van Thuyne, Bruno Beyen,  Filip De Coster,  Emmanuel Crul, Frank De Scheemaeker, Geert De Clercq, Geert Vanhulle, Guido Orbie, Hans Compernolle, Hilde Fontier, Ivan Steenkiste,  Jan Baert,  Johan Buckens, Joris Elst, Jozef Vansteenkiste, Karim Neirynck, Kenny Hessel,  Kris Lesage, Kristof Hurtekant, Luc De Cat,  Luc Van den Kerchove, Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Marc Nollet, Mieke Rodts, Nicholas Endriatis, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Peene Dirk, Pieter Van Hauwaert,  Rik De Jaegher, Rik Vande Kerchove, Romain Deloof, Stefan Keereman, Steven D’haese, Sven Maly,  Ward Tamsyn, Wim Pauwels, Dominique Verbelen, Jan Swimberghe, Johan Opsomer, Karina Samyn, Koen Baute, Luc Vanpaemel, Rudy Deplae, Stefaan Brinckman, Verduystert j.p. Peter Adriaens, Johan Laeremans, Raphael Lebrun, Olivier Dochy, Wouter Courtens, Christophe Gruwier, Antoine Goderniaux, Jeremy Demey, Lode Gillis, Fabrice Van Hove, Raphael Windey, Serge Allein, Marc Rogghe, Filip De Ruwe, Maarten Willems, Hans Vansteenbrugge, Nicolas Vanermen, Herman Blockx, Hans De Blauwe, Dokus Arys, David Botteldoorn, Steven Keteleer, Jan Pauwels, Raphael Lebrun, David Van den Schoor.

Cetti’s Zanger, Foto: Herman Blockx.

VOGELS + GEBIED : (“ DE BIJZONDERSTE”) –  Aantal en data te vinden bij Waarnemingen Mergus.

Kwartel : Moerkerke Opgespoten Terreinen.

Wilde Zwaan : Strand te Knokke.

Geoorde Fuut : Roksem Put, Put van Vlissegem, Villa/Duvelsgat, Weiden Distrigaz, Vloethemveld.

Heilige Ibis : Lissewege Eendenkooi.

Lepelaar : De fonteintjes, Uitkerke Weiden, Oudenburg, Achterhaven, Stalhille. Knokke, Het Zwin.

Roerdomp : Rietveld Pelikaan.

Purperreiger : Fonteintjes.

Grote Zilverreiger : Fonteintjes, Damme Weiden Bowling, Vloethemveld, Jabbeke Noordhoek, Lage Moere, Het Zwin.

Visarend : Kleyne Vlakte, Het Zwin.

Rode Wouw : Witte Moere, Bos Maleveld.

Zwarte  Wouw : Aartrijke Centrum.

Bruine Kiekendief : Stalhille, Damme, Uitkerke, Meetkerke, Oudenburg,  Houtave, Heist, Brugge, Varsenare,  Achterhaven., Fonteintjes, Dudzele, Oostkerke, Blankenberge, St. Andries.

Smelleken : Lage Moere.

Slechtvalk : Zwin, St.Andries, Stinker en Blinker, Westdam, Waterputweiden, Weiden Noordede, Pompje, Lage Moere, Waterhofstedeweiden, Brugge Centrum,  Fonteintjes.

Waterral : Moerbrugge Opgespoten Terreinen, Rietveld Pelikaan.

Porseleinhoen : Moerbrugge Opgespoten Terreinen.

Steltkluut : Weiden Pompje, Schorrenweiden.

Bokje : Jabbeke Weiden Rijkswacht.

IJslandse Grutto : Uitkerke Weiden, Weiden Pompje.

Bosruiter : Lage Moere.

Pontische Meeuw : Zeekanaal Herdersbrug – Insteekdok.

Bosuil : Koude Keuken,  St. Michiels Centrum.

Kleine Bonte Specht : Torhout – Bos van Groenhove.

Zwarte Specht : Heideveld Bornebeek,  Doeveren West.

Kuifleeuwerik : Fonteintjes.

Strandleeuwerik : Voorhaven Oostdam, Sterneneiland.

Cetti’s  Zanger :. De Fonteintjes, Achterhaven, Lage Moere,  Filipsdok,  Uitkerke Weiden, Damme, Heist.

Fluiter : Zwinpark, Zwinbosjes.

Sprinkhaanzanger : Heist: Haagje, Sasheul, Kustsrook, Kleiputten, Oostdam, Uitkerke Weiden,  Zwinbosjes.

Snor : Achterhaven: OT Spoorweg Oost, Weiden achterkant Lissewege.

Braamsluiper : Westdam, Oostkamp Kanaalstrook, Heist-Sasheul, Kleiputten.

Beflijster : Fonteintjes, Oedelem Zandberg, Put van Vlissegem, Uitkerke Weiden, Weiden Pompje, Lievegeleedpolder N, Hoeke Steenbakkerij, Zwinbosjes, OT. Spoorweg Oost.

Blauwborst : Oudenburg, Achterhaven, Assebroek, Klemskerke, Dudzele, Houtave, Assebroek, Uitkerke Weiden, Ettelgem, Varsenare, Meetkerke, Zwinbosjes, Vloethemveld,

Nachtegaal : Fonteintjes, Zwinbosjes, De Haan Golf.

Gekraagde Roodstaart : Assebroek Meersen, Beverhoutsveld, Zwin,  Vloethemveld, Loppem Park, Villa/Duvelsgat, Stuivenberg.

Paapje : Lage Moere.

Duinpieper : Uitkerke Weiden.

Boompieper : Fonteintjes.

Rouwkwikstaart : Weiden Pompje, Kleyne Vlakte.

Engelse Kwikstaart : Stalhille Weiden.

Kleine Barmsijs : Zwinbosjes, Haagje Heist.

Barmsijs spec.: Vloethemveld, Fonteintjes.

Kruisbek : Loppem Centrum.

Machteld Kaesemans 19-04-2011.