BLIKVANGERS van 18-04 tot en met 24-04-2011.

Machteld Kaesemans

Roodstuitzwaluw, Foto Ben Loonen.

“Een historische week op vogelgebied” met o.a. Lachstern, Reuzenstern, Dwergstern, Zwarte Stern. De zeer uitzonderlijke Roodstuitzwaluw en Poelruiter werden tevens gespot. Juist buiten ons gebied, aan de Zoutekreek zagen zeven vogelkijkers een indrukwekkende Aasgier overtrekken. Door de aanhoudende zuidoostelijke winden zijn trouwens verschillende vogelsoorten gezien die hun Zuid – Europese broedgebied voorbijgevlogen zijn. Wij konden er maar van genieten !!!

Lachstern, Foto: Benny Cottele.

WAARNEMERS VAN DEZE WEEK.

Albert Neyt, Bart De Craemer, Bart Van Thuyne, Benedict De Laender, Bruno Beyen,  Danny Claeysier,  Emmanuel Crul, Eric Hermy, Frank De Scheemaeker, Geert De Clercq, Gerald Driessens, Guido Orbie, Hans Compernolle, Ivan Leroy,  Ivan Steenkiste,  Jan Baert,  Jan D’hondt, Johan Buckens, Johan Van Heulebrouck, Joris Elst, Karim Neirynck, Kenny Hessel,  Kris Lesage, Kristof Hurtekant, Luc De Cat,  Luc Van den Kerchove, Machteld Kaesemans, Marc Janssens, Marc Nollet, Marc Vandamme,  Mylle Johnny, Norbert Willaert,  Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Peene Dirk, Rik Vande Kerchove, Roland François, Romain Deloof, Stefan Keereman, Steven D’haese, Sven Maly, VWG Mergus,  Ward Tamsyn, Willem Jans, Willy Vermeersch, Wim Lammerant, Wim Pauwels, Wim Rommel, Dominique Verbelen, Jan Swimberghe, Johan Opsomer, Johan Vandepitte, Karina Samyn, Luc Vanpaemel, Stefaan Brinckman, Verduystert j.p. Peter Adriaens, Raphael Lebrun, Wouter Courtens, Christophe Gruwier, Jeremy Demey, Filip De Ruwe, Benny Cottele, François Doyen, Jasper Mussche, Christophe Houthoofd, Stijn Borny, Alain De Broyer, Françoise Cornet, Eric Cuvelier, Erwin Vereecken, Kelle Moreau, Simon Vyncke, Philippe Van de Velde, Luc Lens, Peter  Hofman, Pieter Braem, Bram Eggermont, Wouter Braem, Dieter Coelembier, Jonas Pottier, Geert De Sutter, Tom Goossens, Edward Debbaut.

Draaihals, Foto Johan Buckens.

Steltkluut, Foto: Marc Nollet.

VOGELS + GEBIED : (“ DE BIJZONDERSTE”) –  Aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be

http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=1

Kwartel : Weiden Hoge Noen.

Roodhalsfuut : Zee en Strand Blankenberge-Zeebrugge.

Geoorde Fuut : Roksem Put, Put van VLissegem, St Pieters Put, Villa Duvelsgat.

Noordse Stormvogel : Fonteintjes, Zee blankenberge-Zeebrugge.

Heilige Ibis : Eendenkooi Lissewege.

Zwarte Ibis : Snellegem Centrum.

Lepelaar : Fonteintjes, Uitkerke Weiden, Zwinbosjes, Achterhaven, Knokke, Lissewege, Heist.

Kwak : Fonteintjes, Zwinpark, Kleyne Vlakte.

Koereiger : Rietveld Pelikaan.

Purperreiger : Fonteintjes, Zwinbosjes, Achterhaven, Lissewege Eendenkooi, Klemskerke Weiden, Roksem Put, Uitkerke Weiden.

Grote Zilverreiger: Fonteintjes, Uitkerke Weiden, Zwinbosjes, Achterhaven, Damme.

Visarend : Fonteintjes, Vloethemveld, Blankenberge, Achterhaven, Zeekanaal, Waggelwater, Filipsdok.

Zwarte Wouw : Fonteintjes, Zuienkerke, Uitkerke, Assebroek.

Bruine Kiekendief : Fonteintjes, Houtave, De Haan, Uitkerke, Achterhaven, Klemskerke, Oostkerke, Stalhille, Waggelwater, Blankenberge, Ettelgem, Knokke.

Blauwe Kiekendief : Fonteintjes, Achterhaven, Damme, Blankenberge.

Grauwe Kiekendief : Fonteintjes, Rietveld Pelikaan, Weiden Spoorweg Oost.

Havik : Zwinbosjes.

Smelleken: Achterhaven, Willem Leopold Polder, Achterhaven, Fonteintjes.

Slechtvalk : Fonteintjes, Achterhaven, Voorhaven, Het Zwin, Weiden Pompje.

Waterral : Moerbrugge Opgespoten Terreinen.

Porseleinhoen : Moerbrugge Opgespoten Terreinen.

Steltkluut : Uitkerke Weiden, Put van Vlissegem, Weiden Pompje.

Morinelplevier : Fonteintjes.

Bokje : Stalhille Weiden Jagersput.

IJslandse Grutto : Vlissegem Bunkerweiden.

Poelruiter : Lage Moere, Uitkerke Weiden, Klemskerke Weiden.

Bosruiter : Lage Moere, Weiden Pompje, Weiden Hoge Noen, Uitkerke Weiden.

Paarse Strandloper : Blankenberge Haven, Strand Wenduine-Blankenberge.

Geelpootmeeuw :  Strand Blankenberge Zeebrugge, Zeekanaal.

Lachstern : Knokke, Fonteintjes, Blankenberge, Zwin, Voorhaven, Wenduine.

Reuzenstern : Roksem Put.

Dwergstern : Strand Blankenberge Zeebrugge, Fonteintjes, Strand te Duinbergen.

Zwarte Stern : Fonteintjes, Blankenberge Haven, Voorhaven.

Bosuil: Vloethemveld, Assebroek.

Velduil: Fonteintjes, Achterhaven, Smientenweiden Zeebrugge, Strand Blankenberge Zeebrugge.

Draaihals : Strand Westdam Zeebrugge, Filipsdok.

Zwarte Specht : Kampveld, Bulskampsveld, Vloethemveld, Zevenkerke.

Kuifleeuwerik : Zeereep Wenduine-Blankenberge.

Boomleeuwerik : Fonteintjes, Ermietshoek- De Reiger, Zeereep Wenduine- Blankenberge.

Roodstuitzwaluw : Fonteintjes.

Cetti’s Zanger : Heist, Fonteintjes, Achterhaven, Uitkerke Weiden, Damme Stadswallen.

Baardman : Rietveld Pelikaan.

Sprinkhaanzanger : Fonteintjes,Zwinbosjes, Het Zwin, Heist, Achterhaven,Voorhaven, UItkerke Weiden, Stalhille Weiden.

Snor : Achterhaven, Zwinbosjes.

Braamsluiper : Fonteintjes, Oostkamp, Heist, Brugge, Gentse Vaart, Zeereep Wenduine- Blankenberge, De Haan, Beernem, Beverhoutsveld.

Beflijster : Fonteintjes, Vlissegem, De Haan, Heist, Zwinbosjes, Assebroek, Damme, Meetkerke, Duddzele, Klemskerke.

Blauwborst : Achterhaven, Houtave, Klemskerke, Polders Klein Middelhof, Polders De Haan/Wenduine, Vloethemveld, Vlissegem.

Nachtegaal : Zwinbosjes, Fonteintjes, Bloemendale, De Haan, Mascobossen, Groenpleinduinen, D’Heye, Duinbossen, Heist.

Gekraagde Roodstaart : Fonteintjes, Villa  Duvelsgat, Zeebrugge, Vloethemveld, Oostkamp, Beverhoutsveld, Voorhaven, Assebroek, Snellegem.

Paapje : Achterhaven, Stuivenberg, Lage Moere, Fonteintjes, Houtave, Stalhille.

Bonte Vliegenvanger :  Filipsdok, Snellegem, Vloethemveld.

Duinpieper : Fonteintjes, De Haan Lindenhof, Wenduine- Blankenberge.

Boompieper : Fonteintjes, Achterhaven, Zwinbosjes, Klemskerke, Oostkerke, Oostdam, Vlissegem, Stalhille, Wenduine- Blankenberge.

Rouwkwikstaart : Weiden Noordede.

Engelse Kwikstaart : Fonteintjes, Houtave, Klemskerke, Oostdam, Westdam.

Kleine Barmsijs : Paelsteenpanne, Fonteintjes.

Barmsijs  spec. : Fonteintjes, Oostkerke, Weduine-Blankenberge.

Kruisbek :  Loppem Centrum.

Machteld Kaesemans 26-04-2011.