DE ACHTERHAVEN OP ZONDAGAVOND 29 MEI 2011

Frank De Scheemaeker

Isabelle had met groot enthousiasme de vorige bijdrage over mijn avondwandeling in de Achterhaven gelezen: zitten daar echt zoveel vogels belde ze me? Wanneer ga je er nog eens naartoe? Mag ik dan mee….onder impuls van Jan S werden op de fietstocht doorheen Damme plannen gesmeed en uiteindelijk trokken we met zijn zevenen de Achterhaven in voor een opnieuw prachtige natuur wandeling. Begin met het hoogtepunt: een constant van dichtbijhoempende Roerdomp bracht ons (en vooral Isabelle) in opperste vervoering (echt een kippenvel moment). Op dat moment en op dezelfde plaats ook Baardman, Cetti’s, Bosriet, – Sprinkhaanzanger, Kuif – en Krakeend, zelfs nog een w Smient. Daarvoor langs de westrand van het Insteekdok Zuid was het ook al genieten van de eerste tot de laatste seconde. De wind was gaan liggen en onder een prachtige belichtinge genoten we van Kleine Zilverreiger, Lepelaar, 8 Geoorde Futen in prachtkleed – maar niet broedend, Visdief, baltsende Kluten en Tureluurs, voorverzamelende Grutto’s en Wulpen, late Oeverlopers en Bontbekplevier, zangposten her en der van Blauwborst, Kleine Karekiet, Rietgors en Bosrietzanger en drie prachtige Oeverzwaluwenkolonien in de zandige dijken!. Nog vergeten de alarmerende en knorrende Waterral en het enige stootvogeltje van de avond: een biddende Torenvalk.
 Geen tijd meer voor het OTSO, maar en passant daar 2 zp Sprinkhaanzanger en 1m Roodborsttapuit. Een avond om in te kaderen. Romain D, Wim J, Jan S, Albert N, Kris en Isabelle (fotografe van dienst) en ondergetekende