KUNSTNESTJES BEWIJZEN HUN NUT

Marc Nollet

Willy Vermeersch controleerde in mei en in juni enkele keren de kunstnestjes aan het gerenoveerde stationsgebouw van Lissewege. Toen was er geen activiteit van huiszwaluwen te bespeuren. Twee van de tien kunstnestjes werden wel ingenomen door huismussen.

Groot was echter zijn verbazing toen hij onlangs kon vaststellen dat twee andere kunstnestjes bewoond zijn door huiszwaluwen! Ze waren terug! Eens te meer is het nut van deze nestjes bewezen: de zwaluwen konden kostbare tijd winnen die ze anders nodig hadden om nieuwe nesten te bouwen. Zo zijn ze dadelijk kunnen starten met eileg en met het broeden. Dit belooft voor de komende jaren, we mogen er zeker van zijn dat de andere kunstnestjes ook zullen ingenomen worden. Dank Willy!