BLIKVANGERS van 26-09 tot en met 02-10-2011

Machteld Kaesemans

Klapekster Foto Yves Baptiste.


Een massa ingevoerde waarnemingen deze week met nogal wat uitschieters. De Klapekster werd meerdere malen opgemerkt, evenals Kerkuil, Velduil, Bosuil en zelfs een Oehoe (ontsnapt of niet?). Zwarte en Rode Wouw werden eveneens gespot. Bij de kleine vogels zijn Kuifleeuwerik, Bladkoning, Europese Kanarie, Kleine Barmsijs, Goud-en Appelvink, niet te vergeten de eerste IJsgorzen het vermelden waard.

Sorry aan de fotografen, waaraan ik geen toelating kan vragen voor het gebruik van hun foto. Met bepaalde mailadressen is het onmogelijk contact te leggen via waarnemingen.be.

Kerkuil  Foto Franck Hollander.

Bosuil  Foto Dieder Plu.


WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis,  Bart Van Thuyne, Benedict De Laender, Bruno Beyen, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Frank De Scheemaeker,  Freddy Cordy, Frederik Willemyns, Gerald Driessens, Guido Orbie,  Hans Compernolle, Jan Baert, Johan Boussauw, Johan Buckens, Joris Elst, Jürgen Vanpraet, Kelle Moreau, Kenny Hessel, Luc De Cat, Luc Van den Kerchove, Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Marc Nollet, Nicholas Endriatis, Norbert Willaert, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul D’hoore, Peter Bouckaert, Pieter Van Hauwaert, Rik De Jaegher, Rik Vande Kerchove, Romain Deloof, Ruben Saey, Stefan Keereman, Ward Tamsyn, Willem Jans, Willy Dias, Wim Lammerant, Wim Pauwels, Yves Baptiste, Jan Swimberghe, Johan Opsomer, Johan Vandepitte, Karina Samyn, Koen Baute, Luc Teugels, Rudy Deplae, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Verduystert j.p. Peter Adriaens, Raphael Lebrun, Dominique Testaert, Marc Rogghe,  Filip De Ruwe, Fonny Schoeters, Jurgen Dewolf, Frederic Vanhove, Geert Spanoghe, Michaël Abts, Frank Hollander, Wim Heylen, Guido Minnaert, Maarten Schurmans, Robin Vermeylen, Guido Minnaert, Alain Paquet, Nicholas Vanermen, Wim Debruyne, Christophe Gruwier, François Doyen, Luc Derutter, Herman Blockx, Julien Dua, Steven Keteleer, Jurgen Dewolf, Dieder Van den Heuvel, Parick Beirens, Luc Boon.

Rode Wouw / Zwarte Wouw Foto Johan Buckens.


VOGELS + GEBIED (“ DE BIJZONDERSTE”) – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Rosse Stekelstaart : Roksem Put.

Geoorde Fuut : Roksem Put, Put van Vlissegem.

Noordse Pijlstormvogel : Zee Blankenberge tot Zeebrugge.

Grauwe Pijlstormvogel : Noordzee.

Heilige Ibis : Achterhaven.

Lepelaar : Knokke, Zeebrugge, Het  Zwin, Oudenburg, Vlissegem, Noordee, Blankenberge.

Kwak : Kleiputten Nieuwe Vrede.

Grote Zilverreiger : Stalhille, Vloethemveld, Zeebrugge, Knokke, Heist, Brugge, Damme, Houtave.

Wespendief : Zedelgem Zuidwege, Stalhille Weiden, Het Zwin.

Rode Wouw : Damme Weiden Bowling.

Zwarte Wouw : Oostendse Vaart Stalhille /Plassendale Brug.

Bruine Kiekendief : Houtave, Oudenburg, Dudzele,  Achterhaven. Het Zwin.

Blauwe Kiekendief : Knokke Het Zwin.

Havik : Knokke Het Zwin.

Smelleken : Vloethemveld.

Slechtvalk : Vloethemveld,  Brugge,  Voorhaven,  Houtave, Het Zwin, Zeebrugge.

Waterral : Moerbrugge Warandeputten.

Amerikaanse Steltkluut : Weiden Pompje-Schorrenweiden, Put van Vlissegem.

Bosruiter : Joyeuse Pensé.

Kleine Strandloper : Knokke Het Zwin.

Krombekstrandloper : Schorrenweiden.

Pontische Meeuw : Voorhaven Westdam.

Grote Stern : Zeebrugge, Wenduine, Knokke.

Zwarte Stern : Roksem Put, Westdam.

Grote Jager : Zee Blankenberge-Zeebrugge, Zeebrugge Centrum-West.

Kleine Jager : Voorhaven Westdam en Oostdam,  Noordzee,  Strand De Haan- te Zwinbosjes- Westdam

Kleinste Jager : Zee te Blankenberge.

Zeekoet : Noordzee.

Kerkuil : Weiden Hagebos, Achterhaven.

Oehoe : Vervaagd.

Bosuil : Vloethemveld, Varsenare Centrum, Koude Keuken, Beukenpark, Aartrijke Heuvellandschap.

Velduil : Heist, Houtave, Het zwin, Achterhaven.

Draaihals : Heist Centrum, Westdam, Weiden Bowling.

Kleine Bonte Specht : Vloethemveld, Villa Duvelsgat.

Zwarte Specht : Kampveld, Villa Duvelsgat.

Klapekster : Nieuwe Hazegraspolder, Willem Leopold Polder, Berm Pelikaan.

Kuifleeuwerik : Hoge Noen.

Boomleeuwerik :Zwinpark, Heist Bosje, Strand bij Oostdam, Strand bij Heist.

Cetti’s Zanger : Achterhaven, Heist , Stalhille,  St. Andries, Damme Lissewege.

Bladkoning : Heist , Achterhaven, Zeebrugge, Wenduine, Lissewege, zie waarn.be

Baardman : Achterhaven.

Sprinkhaanzanger : Voorhaven Oostdam.

Braamsluiper : Sashul Heist, Bosje Marinebasis, Westdam, Oostdam.

Beflijster : Heist Bosje.

Gekraagde Roodstaart : Oostdam, Westdam, Heist, Achterhaven, Voorhaven, Zeebrugge, Ruddervoorde, Torhout,  zie waarn.be.

Paapje : Achterhaven, Oostdam, Uitkerke Weiden, Zwin.

Bonte Vliegenvanger : Zeebrugge Oost, Heist Bosje, Westdam,  Marinebasis.

Boompieper : Heist, Oostdam, Achterhaven, Westdam, Fonteintjes.

Rouwkwikstaart : Rietveld Pelikaan, Hoge Moere.

Europese Kanarie : Industriezone Filipsdok.

Kleine Barmsijs : Loppem Centrum, Voorhaven Oostdam.

Barmsijs  spec. : Heist Bosje, Industriezone Filipsdok.

Goudvink : Knokke Zwinbosjes.

Appelvink : Sashul Heist, Industriezone Filipsdok, Zwinpark.

IJsgors : Achterhaven, Voorhaven.

IJsgors Foto Robin Vermylen.

Machteld Kaesemans  04-10-2011.