BLIKVANGERS van 19-03 tot en met 25-03-2012

Machteld Kaesemans

Purperreiger / Johan Buckens.


De meest opmerkelijke waarneming is de zeer zeldzame Ringsnavelmeeuw aan Roksem Put. Vorig jaar werd er in dezelfde periode ook een exemplaar gespot, maar deze is zeker niet dezelfde vogel…zie foto’s.

Aan de Fonteintjes werd  een Purperreiger gezien,  14 dagen vroeger dan in 2011.

De trek begint goed op gang te komen en de eerste zangvogels maakten hun debuut zoals Fitis, Zwartkop, Tjiftjaf, Zwarte Roodstaart e.a.

Kleine Plevier, Regenwulp, Oeverzwaluw en Zomertortel werden eveneens gesignaleerd.Ringsnavelmeeuw  2012  / Jan Baert.

1: Ringsnavelmeeuw 2012  / Peter Adriaens   2: Ringsnavelmeeuw 2011 / Peter Adriaens.

Twee verschillende vogels – zie handpenpatroon op beide vleugels.WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis, Bart Van Thuyne, Benedict De Laender, Danny Claeysier, Filip De Coster, Dominique Bauwens, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Derous, Frank De Scheemaeker, Freddy Cordy, Frederik en Nayana Willemyns, Geert Carette, Geert De Wispelaere, Guido Orbie, Guido Rappé, Hans Compernolle, Hilde Fontier, Isabelle Bossuyt, Ivan Steenkiste, Jan Baert, Jan Desmet, Jef Van de Water, Johan Buckens, Johan Debuck, Jürgen Vanpraet, Kelle Moreau, Kenny Hessel, Kris Lesage, Liesbeth Verlinden, Luc De Cat, Luc Van den Kerchove, Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Marc Janssens, Marc Nollet, Mylle Johnny, Nicholas Endriatis, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Peene Dirk, Pieter Van Hauwaert, Rik De Jaegher, Rik Vande Kerchove, Romain Deloof, Stefan Keereman, Van Colenberghe Eric, Ward Tamsyn, Willem Jans, Willy Dias, Willy Vermeersch, Wim Pauwels, Wim Rommel, Hans Delrue, Jan Swimberghe, Johan Opsomer, Johan Vandepitte, Koen Baute, Rudy Deplae, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Verduyster J.P. Jeremy Demey, Jonathan Brutin, Jean-François Pinget, Luc Creylman, Hans De Blauwe, Niels Goulem, Wouter Van Gompel, Jan Ranson, Peter de Bruyne, Jonathan Meire, Reinhardt Strubbe, Daan Verschelde, Robrecht Debbaut, Peter Adriaens.De  Velduilen van Weiden Noordede.

1 en 2 / Marc Nollet.    3 / Freddy Cordy.

1 / Roland François.  2 / Jan Baert.  3 / Marc Janssens.VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=


Zomertaling: Assebroek Meersen, Smientenweiden Zeebrugge.

Middelste Zaagbek: Fonteintjes.

Geoorde Fuut: Hoge Dijken.

Lepelaar: De fonteintjes, Ettelgem, Stalhille, Damme.

Roerdomp: Warandeputten.

Purperreiger: Fonteintjes.

Grote Zilverreiger: Fonteintjes, Vloethemveld.

Kuifaalscholver: Achterhaven.

Rode Wouw: Witte Moere, Oedelem Zandberg.

Bruine Kiekendief: Fonteintjes, Oudenburg, Achterhaven, Zeebrugge, Heist.

Blauwe Kiekendief: Uitkerke, Fonteintjes.

Havik: Verkaveling Varsenare West, Zwinbosjes.

Ruigpootbuizerd: Retranchement, Heist Kleiputten.

Smelleken: Uitkerke Weiden, Zwinbosjes, Houtave Hoge Moere.

Slechtvalk: Vloethemveld, Uitkerke, Brugge, Klemskerke, Zeebrugge, Achterhaven, Ettelgem, Oostkerke, Westkapelle, St.Pieters, Snellegem.

Waterral: Damme, Warandeputten, Fonteintjes.

Bokje: Weiden Pompje, Schorrenweiden.

IJslandse Grutto: Klemskerke Weiden, Vlissegem Bunkerweiden.

Ringsnavelmeeuw: Roksem Put.

Zeekoet: Voorhaven Oostdam.

Kerkuil: Snellegem, Zuienkerke, Oostkamp

Bosuil: Ryckevelde, Koude Keuken, Wijnendale, St.Michiels, Ryckevelde.

Velduil: Uitkerke Weiden, Weiden Noordede, Stalhille Akkers.

Kleine Bonte Specht: Loppem Park, Nieuwenhovebos, Waggelwater.

Zwarte Specht: Vloethemveld, Kampveld, Nieuwenhoveweiden.

Roek: Fonteintjes.

Raaf: Nieuw Beernem Centrum- Kasteel Bloemendale.

Boomleeuwerik: Kasteelbos Wijnendale, Vloethemveld, Fonteintjes.

Strandleeuwerik: Het Zwin.

Cetti’s Zanger: Roksem Put, Fonteintjes, Achterhaven, Damme, Heist, Brugge.

Blauwborst: Uitkerke Weiden, Vlissegem, Houtave, Zuienkerke, Stalhille.

Barmsijs spec.: Zwinpark, Zwinbosjes.

Goudvink: Zwinbosjes, Fonteintjes.1: Kleine Plevier / Dieder Plu.

2: Tapuit / Marc Janssens.

3: Fitis / Miel Ferdinande.


Machteld Kaesemans  27-03-2012.